Tin tức Hội Cựu chiến binh
Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (05/08/2016) ] - [ Số lần xem: 233 ]

Ngày 03/8, ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


Thực hiện Kế hoạch 188/KH-ĐCT ngày 18/9/2015 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cụ thể bằng Kế hoạch số 320/KH-BTV, ngày 14/01/2016 về việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban nhân sự và tiểu ban hậu cần. Mỗi tiểu ban đều cơ cấu các đồng chí trong Ban Thường trực làm trưởng tiểu ban để triển khai, chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động của các tiểu ban.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh đã xây dựng, trình Ban Thường vụ Tỉnh hội dự thảo Đề án nhân sự bầu ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021; Tiểu ban văn kiện đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức lấy ý kiến đóng góp. Dự kiến sẽ hoàn chỉnh văn kiện, đề án nhân sự trình Tỉnh ủy và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ phê duyệt vào tháng 9. Trong khi đó, Tiểu ban hậu cần đã trình và được UBND tỉnh duyệt kinh phí tổ chức đại hội hơn 300 triệu đồng. Tiểu ban tuyên truyền đã làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang bàn kế hoạch thực hiện kỷ yếu đại hội, các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền. Dự kiến, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh sẽ tổ chức vào tháng 10/2016, số lượng 320 đại biểu. Ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cần bám sát vào nhiệm vụ chính trị mà cụ thể là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm của phụ nữ; làm tốt công tác nhân sự, văn kiện để trình Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội; phải có sự chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh bạn để tổ chức đại hội thành công. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo từng Tiểu ban Đại hội thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ. Phối hợp cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy về văn kiện, nhân sự, nội dung bức trướng …/.
Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo