Tin tức Hội Cựu chiến binh
Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

[ Cập nhật vào ngày (22/10/2016) ] - [ Số lần xem: 235 ]

Ngày 19/10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 - 2016. Dự hội nghị có ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành.


20.10.16 b VPTU.bmp
Đ/c Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Qua 5 năm phát động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, toàn tỉnh có trên 380.000 lượt hộ đăng ký danh hiệu giỏi các cấp. Qua bình xét đã công nhận 50.194 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm trên 36,0% hộ nông dân trong tỉnh. Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phát động nhìn chung đã có sức lan tỏa lớn làm thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế của cán bộ, hội viên nông dân; động viên được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tính chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tạo ra nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đời sống, vật chất và tinh thần của nông dân được nâng lên, hàng ngàn hội viên nông dân thoát nghèo và làm giàu. Nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả được nhân rộng. Phong trào đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị: Ông yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, các cấp Hội Nông dân cùng bà con nông dân trong tỉnh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ đó là: Tiếp tục tuyên truyền vận động cho cán bộ, hội viên nông dân đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có hiệu quả mạnh về số lượng và chất lượng, phát huy nội lực, đoàn kết, tương trợ, hợp tác sản xuất cùng nhau làm giàu cho gia đình, địa phương và xã hội. Các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Nông dân để tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh theo Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cần chú trọng tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020; các chương trình, đề án trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp. Đồng thời, ông cũng đề nghị bà con nông dân, các đại biểu là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp; tham gia cánh đồng lớn, các mô hình liên kết, hợp tác; gương mẫu đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch, thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị hàng hóa nông sản; chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao ý thức sản xuất nông sản sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc”; tham gia đóng góp xây dựng các phòng chống thiên tai, quỹ an sinh xã hội để cùng góp phần cải thiện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng mô hình cánh đồng lớn, phát triển ngành nghề nông thôn, đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn; triển khai thực hiện tốt các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương…

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh công nhận hơn 4.000 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, giai đoạn 2012-2016. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể và 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào NDSXKDG giai đoạn 2012-2016 và tặng bằng khen cho các tập thể đạt giải I, II, III trong Hội thi trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại hội nghị…/.
Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc