Xây dựng Đảng
Tổng kết Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, giai đoạn 2010 - 2015

[ Cập nhật vào ngày (09/03/2015) ] - [ Số lần xem: 800 ]

Hôm nay, ngày 04/3/2015, Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU về công tác cán bộ, giai đoạn 2010 - 2015 và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ chính nội bộ. Đồng chí Huỳnh Minh Chắc, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các ban xây dựng đảng tỉnh, thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng các sở, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể tỉnh; Bí thư, phó bí thư phụ trách công tác xây dựng Đảng của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng, Phó Ban tổ chức phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chỉ rõ một số điểm nổi bậc về công tác cán bộ trong thời gian thực hiện nghị quyết đó là: Công tác quy hoạch cán bộ từng bước được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình đảm bảo từ cơ sở lên, theo hướng động và mở, tỷ lệ nữ, trẻ, dân tộc, cơ cấu về độ tuổi, số dư đạt và vượt so với quy định; công tác luân chuyển cán bộ các cấp trong tỉnh đạt hiệu quả, đội ngũ cán bộ được luân chuyển có bước trưởng thành về mọi mặt, nhất là kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở, qua đó nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hầu hết các đồng chí đều trưởng thành qua thời gian luân chuyển; công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhằm sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở đi vào ổn định, đủ khả năng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Trình độ về chính trị và chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở về cơ bản đã đạt chuẩn, đảm đương nhiệm vụ được giao.

- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác quy hoạch cán bộ được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo nhưng khi triển khai một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp thực hiện còn lúng túng, nhất là nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch, tỷ lệ quy hoạch nữ tham gia các chức danh chủ chốt, lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan tỉnh chưa đạt; quy hoạch cấp sở, ngành, cấp huyện, cấp xã còn khép kín trong nội bộ; công tác đào tạo cán bộ chưa thật sự gắn với quy hoạch, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học không đúng đối tượng, không đúng chuyên môn, vị trí việc làm, còn tình trạng hợp thức hóa bằng cấp, quy hoạch. Tuyển chọn cán bộ đi đào tạo sau đại học ở trong nước, nước ngoài còn rất ít, trình độ ngoại ngữ còn yếu; công tác luân chuyển cán bộ một số cấp ủy thực hiện thiếu chặt chẽ, luân chuyển quá nhiều, ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ; một số mục tiêu cụ thể đến năm 2015 chưa đạt theo Nghị quyết đề ra, nhất là chỉ tiêu về đào tạo cán bộ.

Huỳnh Văn HoanhCác ý kiến của bạn đọc
 

 


GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG
 Bạn liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào mẫu dưới đây
 

Email:  (*)

Họ tên người góp ý:  (*)
Tiêu đề góp ý:

Nội dung gửi:
Gửi đi
 Chú ý: (*) Những thông tin cần được nhập đầy đủ.


Hiển thị video trang chủ