Xây dựng Đảng
Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội điểm đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

[ Cập nhật vào ngày (01/04/2015) ] - [ Số lần xem: 1118 ]

Ngày 24 và 25/3/2015, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp tổ chức đại hội điểm của tỉnh.


Tham dự có lãnh đạo các ban xây dựng đảng Trung ương phụ trách địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn huyện, lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh; các đồng chí Thường trực cấp ủy, trưởng ban tổ chức các huyện, thị, thành và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các ban xây dựng đảng huyện Phụng Hiệp và 110 đảng viên tham dự.

Nhìn chung, đại hội được chuẩn bị khá công phu, chặt chẽ; các nội dung, chương trình diễn ra trong đại hội đã bám sát hướng dẫn của cấp trên, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương; các ý kiến thảo luận báo cáo chính trị tại đại hội được chuẩn bị trước, có trọng tâm với ý thức trách nhiệm, tinh thần xây dựng cao. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn. Công tác bầu cử cấp ủy (Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư); bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên đều đạt yêu cầu, đúng với sự chuẩn bị của ban chấp hành khóa trước, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đã báo cáo rút kinh nghiệm, nhất là nhân sự Ban Chấp hành cơ cấu cứng không đạt yêu cầu, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên phải bầu bổ sung đại biểu dự khuyết.., vấn đề này được rút kinh nghiệm tốt hơn.


Sau khi kết thúc đại hội, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp rút kinh nghiệm để cho các đảng bộ cơ sở còn lại tiến hành tổ chức đạt yêu cầu ; đồng thời Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng đảng tỉnh, Thường trực cấp ủy các huyện, thị, thành và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nội dung sau:


- Các ban xây dựng đảng tỉnh tham mưu rà soát các nội dung, chương trình, các quy định và hướng dẫn cấp trên để thống nhất chỉ đạo chung cho đại hội, đồng thời hướng dẫn cụ thể các văn bản miễn chỉ đạo nhằm giúp cấp ủy tổ chức chu đáo góp phần thành công đại hội.


- Các cấp ủy đảng thường xuyên kiểm tra trong quá trình lãnh chỉ đạo đại hội, nhất là công tác chuẩn bị phải chặt chẽ, chu đáo và tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực sát hợp với đơn vị, địa phương và hiệu quả; đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức đảng; khâu tổ chức phải coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.


- Thống nhất chung về nội dung, chương trình đại hội (chính thức và trù bị), trang trí khẩu hiệu, cờ, tượng Bác, ảnh lãnh tụ, phong hội trường.., sắp xếp Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, khách mời, đại biểu tham dự đại hội xã Tân Bình.


Cần chú ý thêm về Nghị quyết nêu cụ thể về giải pháp và một số chỉ tiêu chủ yếu; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 (chờ xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thống nhất chỉ đạo chung); phần nghi thức đại hội chính thức nếu nơi nào có điều kiện cho Đoàn thiếu nhi tặng hoa chúc mừng đại hội.


- Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu đưa ra bầu chọn phải có năng lực, linh hoạt..., trong điều hành phải bám sát kịch bản không để sai sót khâu đọc văn bản và việc điều hành xin ý kiến đại biểu, đề cử, ứng cử, biểu quyết đưa thẻ đảng phải nghiêm túc.


- Tổ chức đóng góp kiến vào các văn kiện đại hội đảng cấp trên cần thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức...; tham gia phát biểu thảo luận cần có hướng mở, đa dạng về các nội dung; tổng hợp ý kiến phải căn cứ theo đề cương hướng dẫn của Văn phòng Tỉnh ủy.


- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế, Quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ. Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư, đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên phải xây dựng rõ ràng, chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo số lượng, chất lượng nhất là cơ cấu cấp ủy, số dư theo quy định, nhất là các chức danh đươc cấu cứng tham gia cấp ủy.


- Sau đại hội, đề nghị Thường trực cấp ủy khóa mới xem lại các văn bản đại hội cho số, ký tên (đóng dấu) lưu hồ sơ theo quy định đại hội Đảng: Hướng dẫn số 11-HD/VPTW, ngày 28/5/2004 và Công văn số 2587- CV/VPTW, ngày 25/5/2010 của Văn phòng Trung ương Đảng quy định về thể thức văn bản của Đảng và bổ sung một số điểm về thể thức văn bản đại hội và các tiểu ban giúp việc đại hội.


- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chuẩn bị tốt các điều kiện để chỉ đạo đại hội đảng cấp mình, nhất là các đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó đồng loạt tiến hành đại hội cấp cơ sở và hoàn thành trước tháng 6/2015./.

Huỳnh Văn HoanhCác ý kiến của bạn đọc
 

 


GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG
 Bạn liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào mẫu dưới đây
 

Email:  (*)

Họ tên người góp ý:  (*)
Tiêu đề góp ý:

Nội dung gửi:
Gửi đi
 Chú ý: (*) Những thông tin cần được nhập đầy đủ.


Hiển thị video trang chủ