Thứ Sáu, ngày 21-01-2022   Đăng nhập
 Chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lịch làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 09 - 13/8/2021

[ Cập nhật vào ngày (06/08/2021) ] - [ Số lần xem: 104 ]

Thứ Hai, ngày 09/8/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 10/8/2021

- 15 giờ: Đ/c Trưởng ban họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 11/8/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 12/8/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban họp Ban Biên tập, Tổ Thư ký quyển kỷ yếu Những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo gương Bác, giai đoạn 2016 - 2020” (Phòng Khoa giáo chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ Sáu, ngày 13/8/2021

- 15 giờ: Đ/c Trưởng ban họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy