Thứ Sáu, ngày 21-01-2022   Đăng nhập
 Chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lịch làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 16 - 20/8/2021

[ Cập nhật vào ngày (13/08/2021) ] - [ Số lần xem: 98 ]

Thứ Hai, ngày 16/8/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ VN và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 17/8/2021

- 15 giờ: Đ/c Trưởng ban họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 18/8/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 19/8/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 20/8/2021

- 15 giờ: Đ/c Trưởng ban họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy