Thứ Sáu, ngày 21-01-2022   Đăng nhập
 Chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lịch làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 21- 27/8/2021 (Điều chỉnh lần 2)

[ Cập nhật vào ngày (24/08/2021) ] - [ Số lần xem: 62 ]

Thứ bảy, ngày 21/8/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Chủ nhật, ngày 22/8/2021

- 15 giờ: Đ/c Trưởng ban họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ Hai, ngày 23/8/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban dự họp trực tuyến với các địa phương sơ kết Kế hoạch phát động thiết lập ”Vùng xanh”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 24/8/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- 14 giờ: Đ/c Trưởng ban họp Hội đồng thi đua – khen thưởng Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 25/8/2021

- 8 giờ 00’: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban họp giao ban Lãnh đạo ban và Trưởng, phó các phòng. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ Năm, ngày 26/8/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) trực tuyến với địa phương về sơ kết, tổng kết và triển khai các văn bản Trung ương, Tỉnh ủy (tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chỉ thị số 10-CT/TW, Nghị quyết số 09-NQ/TW; sơ kết Chỉ thị số 40-CT/TU, Nghị quyết số 06-NQ/TU; triển khai quy định số 22-QĐ/TW, số 24-QĐ/TW). Điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 27/8/2021

- 15 giờ: Đ/c Trưởng ban họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy