Thứ Năm, ngày 02-12-2021   Đăng nhập
 Chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lịch làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 28/8- 03/9/2021 (Điều chỉnh)

[ Cập nhật vào ngày (31/08/2021) ] - [ Số lần xem: 51 ]

Thứ Bảy, ngày 28/9/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- 8 giờ 00’: Đ/c Phó Trưởng ban Khoa giáo dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2021 - 2022. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Chủ nhât, ngày 29/9/2021

8 giờ: Đ/c Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ Hai, ngày 30/8/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

          - 13 giờ 30’: Họp lãnh đạo Ban và Trưởng, phó phòng (Trưởng, phó phòng chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại Hội trường BTGTU.

- 16 giờ: Đ/c Trưởng ban họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ Ba, ngày 31/8/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban tham dự kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ tháng 9/2021. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

         - 7 giờ 30’: Đ/c Phó Trưởng ban Khoa giáo dự họp Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết chuyên đề về du lịch. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 01/9/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban triển khai, quán triệt các nội dung bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục bằng hình thức trực tuyến. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở Giáo dục & Đào tạo.

- 15 giờ: Đ/c Trưởng ban họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ dâng hương viếng Bác. Điểm tại Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: Đ/c Phó Trưởng ban Khoa giáo triển khai, quán triệt các nội dung bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục bằng hình thức trực tuyến. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở Giáo dục & Đào tạo.

Thứ Năm, ngày 02/9/2021

- 6 giờ: Đ/c Trưởng ban viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

-  8 giờ: Đ/c Trưởng ban dự Lễ dâng hương viếng Bác. Điểm tại Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- Nghỉ lễ 2/9.

Thứ Sáu, ngày 03/9/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- Nghỉ lễ 2/9.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy