Thứ Năm, ngày 02-12-2021   Đăng nhập
 Chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lịch làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 06-10/9/2021

[ Cập nhật vào ngày (01/09/2021) ] - [ Số lần xem: 68 ]

Thứ Hai, ngày 06/9/2021

- 8 giờ: Hội ý lãnh đạo Ban, mời Trưởng các phòng cùng dự (Không có Trưởng phòng đồng chí Phó Trưởng phòng dự thay). Điểm tại Hội trường BTGTU.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban họp với Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

Thứ Ba, ngày 07/9/2021

         - 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban dự kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 8 giờ: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực dự Hội thảo về Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm tại phòng họp trực tuyến Công an tỉnh.

- 15 giờ: Đ/c Trưởng ban họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- Đồng chí Phó Trưởng ban Khoa giáo làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 08/9/2021

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban, các đồng chí Phó Trưởng ban họp chi bộ (tất cả đảng viên chi bộ cùng dự). Điểm tại Hội trường BTG Tỉnh ủy.

Thứ Năm, ngày 09/9/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 10/9/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy