Thứ Năm, ngày 02-12-2021   Đăng nhập
 Chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lịch làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 11 - 17/9/2021 (Điều chỉnh)

[ Cập nhật vào ngày (15/09/2021) ] - [ Số lần xem: 38 ]

 

Thứ Bảy, ngày 11/9/2021

            8 giờ: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Chủ Nhật, ngày 12/9/2021

7 giờ: Đ/c Trưởng ban dự Khai giảng năm học mới 2021 - 2022. Điểm tại Trường THCS Tân Hòa, huyện Châu Thành A.

Thứ Hai, ngày 13/9/2021

          Đồng chí Trưởng ban, các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 14/9/2021

          - 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 15/9/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai NQ Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường BCHQS Tỉnh.

- 14 giờ: Đ/c Phó Trưởng ban Khoa giáo dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 16/9/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban, Trưởng phòng LLCT&LSĐ, TH - HC họp Đoàn Giám sát. Điểm tại phòng họp BTGTU.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban dự nghe thông qua nội dung quyển kỷ yếu “Những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2020” (Phòng Khoa giáo chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại Hội trường BTGTU.

- 13 giờ 30’: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực họp bàn về quy trình phê duyệt và thực hiện phương án đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình phát thanh truyền hình tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Thứ Sáu, ngày 17/9/2021

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban, Trưởng phòng LLCT&LSĐ, TH - HC làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh thông qua dự thảo báo cáo giám sát. Điểm tại phòng họp Thành ủy.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy