Thứ Năm, ngày 02-12-2021   Đăng nhập
 Chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lịch làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 20 - 24/9/2021

[ Cập nhật vào ngày (20/09/2021) ] - [ Số lần xem: 46 ]

Thứ Hai, ngày 20/9/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban họp giao ban Lãnh đạo ban và Trưởng phó các phòng. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 14 giờ: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30’: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực họp bàn về quy trình phê duyệt và thực hiện phương án đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình phát thanh truyền hình tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Đồng chí Phó Trưởng ban Khoa giáo làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 21/9/2021

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 22/9/2021

13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban dự nghe thông qua nội dung quyển kỷ yếu “Những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2020” (Phòng Khoa giáo chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại Hội trường BTG Tỉnh ủy.

Thứ Năm, ngày 23/9/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 24/9/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Các đồng chí Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy