Thứ Năm, ngày 02-12-2021   Đăng nhập
 Chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lịch làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 25/9 - 01/10/2021

[ Cập nhật vào ngày (24/09/2021) ] - [ Số lần xem: 47 ]

Thứ Bảy, ngày 25/9/2021

8 giờ: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Chủ Nhật, ngày 26/9/2021

8 giờ: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Thứ Hai, ngày 27/9/2021

- Đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Đ/c Phó Trưởng ban Khoa giáo dự Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi thành phố Vị Thanh năm 2021. Điểm tại HT Trung tâm hành chính thành phố.

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng phòng LLCT&LSĐ tham gia BGK Hội thi Báo cáo viên giỏi thành phố Vị Thanh năm 2021. Điểm tại HT Trung tâm hành chính thành phố.

Thứ Ba, ngày 28/9/2021

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Đ/c Phó Trưởng ban Khoa giáo dự Hội nghị sơ kết quý III Đảng bộ thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

Thứ Tư, ngày 29/9/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 10 năm 2021 (Trưởng, phó phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 14 giờ - 15 giờ 30’: Họp giao ban Lãnh đạo Ban và Trưởng, phó phòng rà soát các nhiệm vụ, các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy (Trưởng, phó phòng chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại Hội trường BTG TU.

- 15 giờ 30’ - 17 giờ: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban dự nghe thông qua nội dung quyển kỷ yếu “Những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2020” (Phòng Khoa giáo chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại Hội trường BTG TU.

Thứ Năm, ngày 30/9/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban làm việc với Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả hoạt động quý III năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

           - 14 giờ: Họp Cấp ủy chi bộ. Điểm tại phòng họp BTGTU.

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021

7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng, trực tuyến với các địa phương về sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021 (Phó Trưởng phòng Khoa giáo cùng dự). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy, cả ngày.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy