Thứ Sáu, ngày 21-01-2022   Đăng nhập
 Chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lịch làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 02 - 08/10/2021

[ Cập nhật vào ngày (01/10/2021) ] - [ Số lần xem: 53 ]


Thứ Bảy, ngày 02/10/2021

8 giờ: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021

8 giờ: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Thứ Hai, ngày 04/10/2021

Đồng chí Trưởng ban, các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 05/10/2021

8 giờ: Đ/c Trưởng ban, các đồng chí Phó Trưởng ban họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Điểm tại Hội trường BTG Tỉnh ủy.

Thứ Tư, ngày 06/10/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức, giảng viên năm học 2020-2021 và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm 2021-2022. Điểm tại Hội trường 3 Trường Cao đẳng Luật miền Nam.

- Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Trưởng ban Khoa giáo dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Vai trò của Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp trong phối hợp nâng cao hiệu quả tuyên truyền đa phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thu hút, tập hợp hội viên” năm 2021. Điểm tại phòng họp trực tuyến số 2 Tỉnh ủy.

Thứ Năm, ngày 07/10/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến với địa phương về giải ngân vốn đầu tư công. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ: Đ/c Trưởng ban, các đồng chí Phó Trưởng ban họp chi bộ (tất cả đảng viên chi bộ cùng dự). Điểm tại Hội trường BTG Tỉnh ủy.

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban dự nghe thông qua nội dung quyển kỷ yếu “Những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2020” (Phòng Khoa giáo chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại Hội trường BTG Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành A lần thứ 7 sơ kết công tác quí III và triển khai chương trình công tác quí IV năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

- 7 giờ 30’: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực dự Hội nghị về sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy