Thứ Năm, ngày 02-12-2021   Đăng nhập
 Chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lịch làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 09 - 15/10/2021

[ Cập nhật vào ngày (08/10/2021) ] - [ Số lần xem: 35 ]

Thứ Bảy, ngày 09/10/2021

7 giờ: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực dự Diễn tập thử lần 1 Khu vực phòng thủ huyện Châu Thành năm 2021. Điểm tại Hội trường Huyện ủy.

Chủ nhật, ngày 10/10/2021

- 6 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban khám sức khỏe định kỳ. Điểm tại Khoa Nội I, BVĐK tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực tiếp tục dự Diễn tập thử lần 1 Khu vực phòng thủ huyện Châu Thành năm 2021. Điểm tại Hội trường Huyện ủy.

Thứ Hai, ngày 11/10/2021

14 giờ: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII” (Trưởng, phó phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ Ba, ngày 12/10/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban dự lớp Bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 đến ngày 14/10/2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 14 giờ: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực dự Hội nghị trực tuyến với Ban Tổ chức Trung ương về tiếp thu ý kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 6 giờ 30’: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban Khoa giáo, Trưởng phòng LLCT& LSĐ, Trưởng phòng TT-TT, (Đ/c Trâm, Thúy) khám sức khỏe định kỳ. Điểm tại Khoa Nội I, BVĐK tỉnh Hậu Giang.

Thứ Tư, ngày 13/10/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban tiếp tục dự lớp Bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. Điểm tại HT. UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực dự Hội nghị giao ban công tác an ninh, nội chính và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Đ/c Phó Trưởng ban Khoa giáo dự Hội nghị sơ kết quý III Đảng bộ Quân sự tỉnh. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thứ Năm, ngày 14/10/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban tiếp tục dự lớp Bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. Điểm tại HT. UBND tỉnh.

- 8 giờ: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực dự Hội thảo trực tuyến thực thi chính sách phục hồi kinh tế và thích ứng với đại dịch Covid -19; khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- Đồng chí Phó Trưởng ban Khoa giáo làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban dự nghe thông qua nội dung quyển Kỷ yếu “Những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2020” (Phòng Khoa giáo chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp BTGTU.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 10/2021 và ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh theo Quy chế số 238-QC/TW của Ban Bí thư (Trưởng, phó phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy