Thứ Năm, ngày 02-12-2021   Đăng nhập
 Chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lịch làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 16 - 23/10/2021 (Điều chỉnh)

[ Cập nhật vào ngày (18/10/2021) ] - [ Số lần xem: 24 ]

 

Thứ Bảy, ngày 16/10/2021

10 giờ: Đ/c Trưởng ban cùng Thường trực Tỉnh ủy đi thăm Trung tâm công tác xã hội Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm công tác xã hội Hậu Giang, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.

Chủ nhật, ngày 17/10/2021

8 giờ: Đ/c Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh.

Thứ Hai, ngày 18/10/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban họp triển khai Quy chế Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh với các huyện, thị, thành (Phòng TT-TT, Tổ Thư ký cùng dự). Điểm tại Hội trường BTGTUI.

- 14 giờ: Đ/c Trưởng ban Họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 14 giờ: Đ/c Phó Trưởng ban Khoa giáo dự buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- Đồng chí Phó Trưởng phòng TT-TT (Đ/c Hương) dự học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cấp huyện năm 2021. Hình thức học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams đến ngày 22/10/2021.

Thứ Ba, ngày 19/10/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban, Phó Trưởng ban LLCT&LSĐ học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams đến ngày 23/10/2021.

- 14 giờ: Đ/c Trưởng ban họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 7 giờ: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực dự Diễn tập thử lần 1 Khu vực phòng thủ huyện Châu Thành A năm 2021. Điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- Đồng chí Phó Trưởng ban Khoa giáo làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng phòng TT-TT giảng bài lớp sơ cấp LLCT. Điểm tại Trung tâm Chính trị huyện Long Mỹ.        

Thứ Tư, ngày 20/10/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban, Phó Trưởng ban LLCT&LSĐ tiếp tục học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams.

- 7 giờ: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực tiếp tục dự Diễn tập thử lần 1 Khu vực phòng thủ huyện Châu Thành A năm 2021. Điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- Đồng chí Phó Trưởng ban Khoa giáo làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ: Đ/c Phó Trưởng phòng TT-TT (Trâm) dự Tọa đàm Nâng cao năng lực tham gia các hoạt động chính trị cho phụ nữ trí thức”. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Thứ Năm, ngày 21/10/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban, Phó Trưởng ban LLCT&LSĐ tiếp tục học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams.

- Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực, Khoa giáo làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng phòng TT-TT Báo cáo chuyên đề biển, đảo năm 2021 cho cán bộ, đảng viên thị xã Long Mỹ. Điểm tại TTCT thị xã.

- 14 giờ: Đ/c Trưởng phòng LLCT&LSĐ dự Hội thảo đóng góp quyển sách Chùa Phổ Minh - TP. Vị Thanh”. Điểm phòng họp số 1 Thành ủy Vị Thanh.

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban, Phó Trưởng ban LLCT&LSĐ tiếp tục học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams.

- 8 giờ: Đ/c Phó Trưởng ban Thường trực dự Hội thảo khoa học “Nhận diện, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề dân tộc, tôn giáo và lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ”. Điểm tại Học viện Chính trị khu vực IV.

- Đồng chí Phó Trưởng ban Khoa giáo làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng phòng TT-TT dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2021 huyện Vị Thủy. Điểm tại Trung tâm Chính trị huyện (buổi sáng) và xã Vị Thanh (buổi chiều).

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng phòng LLCT&LSĐ giảng bài lớp sơ cấp LLCT. Điểm tại TTCT huyện Long Mỹ.

Thứ Bảy, ngày 23/10/2021

8 giờ: Đ/c Trưởng ban, Phó Trưởng ban LLCT&LSĐ tiếp tục học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hình thức học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy