Thứ Năm, ngày 02-12-2021   Đăng nhập
 Chương trình làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lịch làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 25 - 29/10/2021 (Điều chỉnh lần 3)

[ Cập nhật vào ngày (27/10/2021) ] - [ Số lần xem: 30 ]


Thứ Hai, ngày 25/10/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Hội ý lãnh đạo Ban và Trưởng các phòng nghe báo cáo rà soát mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Sau đó dự nghe báo cáo chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh (Trưởng phòng TT-TT chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp BTGTU.

- 9 giờ: Đ/c Trưởng ban họp trao đổi nội dung Kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021 (Trưởng phòng TT - TT, Phong cùng dự). Điểm tại phòng họp BTGTU.

- 9 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Thứ Ba, ngày 26/10/2021

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban dự Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 16 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3  UBND tỉnh.    

- 15 giờ: Các đồng chí Phó Trưởng ban họp Ban Tổ chức. Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh. Sau đó Hội ý lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp BTGTU.

Thứ Tư, ngày 27/10/2021

- 7 giờ: Hội ý lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp BTGTU.

- 8 giờ: Đ/c Trưởng ban kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30’: Đ/c Trưởng phòng TT – TT triển khai công tác tuyên tuyền biển, đảo và phân giới cắm mốc cho cán bộ, đảng viên thị xã Long Mỹ Điểm tại Hội trường TTCT thị xã.

Thứ Năm, ngày 28/10/2021

7 giờ 30’: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban dự và chủ trì Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 (Trưởng, Phó phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021

- 7 giờ: Đ/c Trưởng ban dự Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành A năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

- 7 giờ 30’: Các đồng chí Phó Trưởng ban tiếp tục dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 (Trưởng, Phó phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 15 giờ: Đ/c Trưởng ban, các Phó Trưởng ban dự Tổng kết và trao giải Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 (Trưởng, Phó phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.




Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy