Tin tức Thị xã Long Mỹ
Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thị xã Long Mỹ 9 tháng đầu năm 2017

[ Cập nhật vào ngày (27/09/2017) ] - [ Số lần xem: 2427 ]

Sáng ngày 26/9/2017, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thị xã Long Mỹ 9 tháng đầu năm 2017; tham dự buổi làm việc gồm có: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh: Ban Tổ chức, Sở nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.


27.9c.png
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Thị ủy Long Mỹ, ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; các ban, sở, ngành tỉnh và của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với kết quả 9 tháng đầu năm, chương trình công tác quý III năm 2017. Trong 9 tháng, lĩnh vực kinh tế có bước phát triển, thị xã biết khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; công tác quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới được các ngành, các cấp quan tâm đầu tư; nguồn lực và nhân lực đầu tư cho phát triển khá toàn diện; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các cấp được đề cao. Năm 2017, Thị ủy đã đề ra 16 chỉ tiêu Nghị quyết sát với tình hình của địa phương, đến nay có 05 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết; 02 chỉ tiêu đạt 99% trở lên. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: Một số chỉ tiêu đạt còn thấp, trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; việc triển khai, khai thác các công trình, dự án còn chậm, hiệu quả thấp; chưa giải quyết dứt điểm các vướng mắc của địa phương, nhất là các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa có sự phát triển mang tính đột phá; công tác phối hợp, việc cân đối sử dụng các nguồn vốn, giải ngân, việc khai thác các nguồn thu thực hiện chưa tốt…

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017 và trong thời gian tới đạt hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung các nguồn lực, đề ra giải pháp quyết liệt, phù hợp, phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017 đã đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu đạt thấp (thu ngân sách, thu nội địa, người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện,...). Tăng cường, mở rộng thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh; giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp theo quy định của nhà nước; tranh thủ các ban, sở, ngành tỉnh, nhất là nguồn vốn để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình, dự án đã và đang triển khai. Lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là tập trung phát triển mạnh khu vực II và khu vực III, giảm dần khu vực I. Phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các tiêu chí đô thị loại III và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Củng cố tổ chức bộ máy các phòng, ban của thị xã Long Mỹ hoạt động hiệu quả. Tiếp tục phát huy năng động, sáng tạo và năng lực hành động của từng đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả tốt nhất. Phân công trách nhiệm từng đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện một số chỉ tiêu nghị quyết đề ra và một số phòng, ban và địa phương theo từng lĩnh vực phụ trách; hàng năm, đánh giá công tác cán bộ theo phân cấp quản lý./.
Huỳnh Văn HoanhCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo