Tin tức Thị xã Long Mỹ
TX. Long Mỹ: Tiếp và làm việc Đoàn Khảo sát tỉnh về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở

[ Cập nhật vào ngày (22/03/2021) ] - [ Số lần xem: 342 ]

Chiều ngày 17/3, Thị xã Long Mỹ có buổi tiếp và làm việc Đoàn khảo sát của tỉnh về hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, do đồng chí Võ Hoài Hận, Phó Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, cùng dự có lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh. Dự và chủ trì, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Mai Lý Tưởng, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã.

18.3.21.TXLM.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thị xã Long Mỹ đã báo cáo, đánh giá thực trạng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2020 trên địa bàn thị xã. Công tác phối hợp giữa UBND và UBMTTQVN, các đoàn thể ở cơ sở thực hiện khá chặt chẽ, đúng quy chế. Các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu xoá đói giảm nghèo, thực hiện các phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thi văn minh, xây dựng các mô hình Dân vận khéo. Đặc biệt 100% thành viên gia đình hội viên Cựu Chiến binh tham gia BHYT năm 2020. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và Nhân dân thực hiện đúng chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân đạt trên 82%. Các cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở được thực hiện trong đoàn viên, hội viên đạt 82% trở lên. Tổ chức phát động cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII và 02 cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và rèn luyện 4 phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Kết quả có 11.231 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện đạt 100%. Nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua lớn của Hội gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hội viên nông dân. Chủ động xây dựng các mô hình, loại hình phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên.

Tại cuộc họp, địa phương đã đề ra một số giải pháp cơ bản, chủ yếu để nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, nhất là địa bàn dân cư, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo như: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đoàn viên, hội viên. Thường xuyên củng cố chi hội trưởng, chi hội phó, lựa chọn những người có năng lực, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và đáp ứng được yêu cầu công tác đoàn, hội. Đổi mới nội dung sinh hoạt, bám sát chương trình công tác của đoàn, hội, duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Long Mỹ đề xuất với Đoàn khảo sát: nghiên cứu chương trình, đề án hỗ trợ MTTQ và đoàn thể ở cơ sở xây dựng các mô hình để tập hợp giúp đỡ đoàn viên, hội viên, tạo điều kiện, phương tiện hoạt động thống nhất; xem xét hỗ trợ phụ cấp kinh phí cho các cán bộ bán chuyên trách; tập huấn công tác đoàn, hội nên chuyên sâu, phân cấp cụ thể.
Võ Thanh HùngCác ý kiến của bạn đọc