Tin tức Thị xã Long Mỹ
Thị xã Long Mỹ: Tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự các xã, phường

[ Cập nhật vào ngày (12/05/2021) ] - [ Số lần xem: 823 ]

Nhằm tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 15/10/2009 Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành bản hướng dẫn số 35-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, ngày 11/5, Thị ủy Long Mỹ đã tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường trên địa bàn thị xã.


512.jpg

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua công tác tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường đã đạt được những kết quả tiêu biểu như: thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở; chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, các quy định, hướng dẫn thi hành hàng năm. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong ban chỉ huy quân sự xã, phường và đơn vị dân quân cơ động; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng theo quy mô, tổ chức đạt 1,45% dân số. Chủ động, tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, phường văn minh đô thị”; làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội. Bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Qua đó góp phần cho thị xã được UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ” năm 2018, 2019; năm 2020 xếp hạng nhì.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Võ Văn Trung, Tỉnh ủy viên,  Bí thư Thị ủy Long Mỹ đề nghị cấp ủy quân sự xã, phường: tiếp tục nghiên cứu đầy đủ các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy để từng đồng chí trong cấp ủy hiểu được các hướng dẫn, chỉ thị. Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ của các cơ quan tham mưu giúp việc và công tác giám sát. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ dân quân tự vệ.
Diễm ThúyCác ý kiến của bạn đọc