Tin tức Thị xã Long Mỹ
Thị xã Long Mỹ: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

[ Cập nhật vào ngày (28/05/2021) ] - [ Số lần xem: 556 ]

Chiều ngày 26/5, Thị ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Võ Văn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Long Mỹ dự và chủ trì hội nghị.


Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực Thị ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; thành viên, nhóm Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã; Bí thư và chủ tịch UBND các xã, phường. 

Báo cáo sơ kết nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện, Đảng bộ thị xã Long Mỹ đã kịp thời cụ thể hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ và toàn diện; đã chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; quản lý, điều hành của cấp ủy đảng các cấp quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn; hoạt động của các tổ chức quần chúng ngày càng thực chất. Cán bộ, đảng viên luôn tích cực thực hiện và có nhiều góp ý quan trọng trong thực hiện Nghị quyết. Kết quả, qua 5 năm cấp ủy đảng các cấp đã triển khai được 20 lớp, với trên 2.600 lượt người dự, đạt 99,39% kế hoạch. 

sơ kết.png
Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Tại hội nghị, có 08 ý kiến tham gia tham luận để làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Long Mỹ đề nghị cấp ủy đảng các cấp trong thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác tự phê bình không ngừng nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đảng viên, kiện toàn tổ chức bộ máy; xử lý kịp thời các vụ việc, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Dịp này, Thị ủy Long Mỹ đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tặng giấy khen của Ban Thường Thị ủy cho 12 cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Diễm ThúyCác ý kiến của bạn đọc