Tin tức Thị xã Long Mỹ
Thị xã Long Mỹ: Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (09/07/2021) ] - [ Số lần xem: 349 ]

Sáng ngày 8/7/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Long Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Thị ủy; UBND thị xã; lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường.


Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội đến cán bộ, hội viên; tiếp tục tổ chức phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 02 Cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”;... Kết quả có 100% cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện và 11.549 hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện.

PHU NU SO KẾT.png
Quang cảnh hội nghị

Các cấp hội tham gia tốt công tác tham mưu giới thiệu nữ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định. Kết quả nữ trúng cử đại biểu HĐND thị xã là 07 đại biểu, đạt tỷ lệ 23,33%. Đại biểu HĐND xã, phường là 48 đại biểu, đạt tỷ lệ 22,85%...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cần quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: Nắm diễn biến tình hình tư tưởng của chị em phụ nữ trong tình hình dịch bệnh, chỉ đạo các hoạt động phải chia nhóm nhỏ, từng cụm. Rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác hội và phong trào phụ nữ để đánh giá những mặt được, chưa được để tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đến cuối năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất. Củng cố, xây dựng các mô hình mới, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, trú trọng mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm cho chị em. Phát huy tốt các chương trình nhằm chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ; đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tiếp tục tuyên truyền trong hội viên phụ nữ và nhân dân về công tác phòng chống dịch covid - 19, phục vụ tốt hậu cần khu cách ly tập trung; đồng thời, hướng dẫn các xã, phường tổ chức các hoạt động phải đảm bảo đúng quy định về công tác phòng chống dịch; vận động hộ gia đình khai báo y tế; rà soát lại các văn bản chuẩn bị đại hội theo hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh trong tình hình dịch bệnh, giảm số lượng khách mời, quy mô tổ chức và rút ngắn thời gian Đại hội…Diễm ThúyCác ý kiến của bạn đọc