Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

[ Cập nhật vào ngày (31/03/2020) ] - [ Số lần xem: 2013 ]

Hôm nay (31/3), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.Thủ tướng Chính phủ
 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1