Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy
Chỉ thị số 534/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (01/04/2020) ] - [ Số lần xem: 2290 ]

Ngày 31/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 534/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.Tập tin đính kèm

     940_1131.pdf

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1