Hướng Tới bầu cử ĐBQH và HĐND
Hậu Giang chốt danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

[ Cập nhật vào ngày (17/04/2021) ] - [ Số lần xem: 2161 ]

Chiều ngày 16/4, tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tình hình và kết quả ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh. Kết quả, 100% người ứng cử đại biểu Quốc hội đạt tín nhiệm cao của cử tri.

Căn cứ số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thống nhất danh sách dự kiến rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội đối với 2 ứng cử viên. 100% đại biểu, biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 8 người.

HT ben trong.png
Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đối với danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, 100% xã, phường, thị trấn có người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với 95 người ứng cử. Kết quả, 94 người ứng cử đạt tỷ lệ 100% thống nhất của cử tri; 1 người đạt 98,4%.

Căn cứ cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Hội nghị nhất trí danh sách xin rút khỏi danh sách tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của 5 người. Thỏa thuận, biểu quyết thống nhất đưa ra danh sách ứng cử 9 người để đảm bảo quy định về cơ cấu, thành phần; biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 81 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang sẽ tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Anh-KhôiCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo