Hướng Tới bầu cử ĐBQH và HĐND
Huyện Vị Thủy: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần vào thành công cuộc bầu cử

[ Cập nhật vào ngày (27/04/2021) ] - [ Số lần xem: 536 ]

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; qua đó, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn.


Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo Tiểu ban thông tin, tuyên truyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử tập trung thành 3 đợt; trong đó, đợt 1 tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri; những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây; đợt 2 tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử; diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện trong ngày bầu cử 23/5/2021; đợt 3 sẽ tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử của huyện, của tỉnh và của cả nước.

anh bau cử.png
Đội xe tuyên truyền bầu cử của Đoàn thanh niên xã Vị Thắng

Đến nay, Tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử huyện đã cấp 5.000 quyển tài liệu hỏi đáp về bầu cử do Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang biên soạn; xây dựng 24 cụm pano cố định với 418m2, 30 pano lưu động với 180m2, 10 băng rol và 1.500 cờ các loại,…; trang trí xe hoa cùng với tỉnh tham gia 03 lượt cổ động đường dài; tổ chức hội thi tuyên truyền về cải cách hành chính và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 10 đội tham gia; đồng thời, chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện viết 28 tin, 03 bài, 10 tiết mục về bầu cử, xây dựng chuyên mục tuyên truyền Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phát thanh định kỳ hàng tuần, phát truyền thanh 24 thông báo nộp hồ sơ ứng cử, 03 thông tin tài liệu hỏi đáp với tổng thời lượng gần 300 phút. Các cấp ủy, tổ chức Đảng lồng ghép sinh hoạt lệ hàng tháng triển khai, quán triệt về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được trên 900 cuộc, có gần 13.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức triển khai tuyên truyền công tác bầu cử đến hệ thống mặt trận huyện 01 cuộc với 80 đại biểu, 04 cuộc tuyên truyền tập trung với 290 người dự, tuyên truyền tại các tổ chức thành viên được 128 cuộc, có 5.504 lượt người dự, lồng ghép hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với những người ứng cử được 75 cuộc, có 4.875 người dự. 

Các xã, thị trấn cũng tập trung tuyên truyền bầu cử tại địa phương mình, trong đó, đã xây dựng 10 băng rol tại cổng chính trụ sở, 92 băng rol ở các tuyến đường, 70 pano, 34 tin, 15 thông báo, phát sóng truyền thanh về bầu cử với tổng thời lượng 31 giờ 35 phút; đồng thời, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt lệ chi, tổ, hội, nhóm được 335 cuộc với 8.023 lượt người dự. Ngoài ra, Đoàn thanh niên các xã, thị trấn trong huyện đã ra mắt mô hình “Xe lưu động tuyên truyền bầu cử” để tuyên truyền sâu rộng đến người dân các ấp vùng sâu, vùng xa; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong các trường Trung học cơ sở và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện. 

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội lớn của người dân huyện Vị Thủy nói riêng, của tỉnh Hậu Giang và cả nước nói chung. Mỗi cử tri sẽ thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc