Hướng Tới bầu cử ĐBQH và HĐND
HG: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

[ Cập nhật vào ngày (15/05/2021) ] - [ Số lần xem: 357 ]

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nói chung, của tỉnh Hậu Giang nói riêng, để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Do đó, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được tỉnh quan tâm thực hiện tốt, trong đó công tác tuyên truyền được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân.


Để công tác tuyên truyền thực sự hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn MTTQ các cấp tuyên truyền về cuộc bầu cử. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; kết quả hiệp thương lần I, lần II, lần III giới thiệu người ứng cử Quốc hội, HĐND các cấp; tập trung tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND, những nội dung chủ yếu về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, tiêu chuẩn đại biểu HĐND… Tổ chức tuyên truyền ở khu dân cư tài liệu hỏi - đáp về cuộc bầu cử… Kết quả, tuyên truyền được 2.540 cuộc trực tiếp, có hơn 65.600 lượt người dự (trong đó, MTTQ cấp huyện tổ chức được 195 cuộc, có hơn 9.500 lượt người dự; MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận ấp/khu vực tổ chức được 2.345 cuộc với hơn 56.000 lượt người dự).

Về hình thức tuyên truyền, tổ chức hội nghị tuyên truyền (lồng ghép triển khai công tác bầu cử); thông qua hội nghị triển khai công tác Mặt trận ở các cấp; thông qua các cuộc họp ở khu dân cư, thông qua công tác tuyên truyền tập trung, đặc biệt, Mặt trận các địa phương còn xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho các nhóm đối tượng như chức sắc tôn giáo, dân tộc, kiều bào và thân nhân kiều bào, tiểu thương (MTTQ huyện Long Mỹ, TP Vị Thanh, Châu Thành A…).

tuyen truyen Khmer.png
Tuyên truyền bầu cử bằng tiếng Khmer trong đồng bào dân tộc do Ủy ban MTTQ Việt Nam
Phường IV, thành phố Vị Thanh tổ chức

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với thực tế, trong đó, tập trung về cơ sở, khu dân cư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (internet, zalo, facebook...) để nhằm đa dạng hóa các hoạt động và hình thức tuyên truyền về công tác bầu cử, bảo đảm kịp thời, chính xác, phong phú, đa dạng, để gắn kết các tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Đồng thời, MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc như bắt mới và sửa chữa nhiều cây cầu cho người dân, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo… thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những công trình, phần việc đã và đang được Mặt trận thực hiện góp phần tạo không khí thi đua hăng hái, sôi nổi lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền về công tác phòng, chống đại dịch bệnh Covid-19; phối hợp với đài truyền thanh các huyện, thị xã, thanh phố xây dựng và thực hiện hàng trăm tin bài, hơn 120 tiết mục hỏi – đáp về bầu cử; phối hợp tuyên truyền lưu động (xe ô tô, mô tô); MTTQ huyện Vị Thủy phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính gắn với tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; Hội LHPN các cấp huyện Long Mỹ tổ chức tọa đàm và Hội thi tìm hiểu Luật Bầu cử Quốc hội, HĐND…

cầu ba mứu.png
 Mặt trận xã Long Thạnh phối hợp tổ chức Lễ khởi công cầu Ba Mứu ở ấp Long Hòa A1

Công tác tuyên truyền về bầu cử đã tạo không khí phấn khởi, góp phần cổ vũ, tạo không khí thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành vào Chủ nhật ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng, được tổ chức sau thành công Đại hội XIII của Đảng. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao thì công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh nhằm phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần làm chủ, trách nhiệm, tích cực tham gia, lựa chọn và bầu được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng tham gia vào các cơ quan dân cử nhiệm kỳ 2021 - 2026.Anh-KhôiCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1