Hướng Tới bầu cử ĐBQH và HĐND
Hậu Giang chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, sẵn sàng cho ngày bầu cử

[ Cập nhật vào ngày (18/05/2021) ] - [ Số lần xem: 188 ]

Chủ nhật ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, Ủy ban Bầu cử (UBBC) các cấp của tỉnh Hậu Giang đã cơ bản hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những ngày qua, các địa phương trong tỉnh tổ chức chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm an toàn các cuộc tiếp xúc cử tri của những người ứng cử, đồng thời đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử.


Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 18/8/2020 Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Chỉ thị số 55-CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến ngày 21/01/2021, Tỉnh ủy Hậu Giang ra Quyết định số 276-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; và ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Hậu Giang, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên; thành lập các tiểu ban, tổ chuyên viên thuộc UBBC… và nhiều văn bản khác có liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử.

hop uy ban bau cu tỉnh.png
Quang cảnh họp Ủy ban bầu cử tỉnh

Bên cạnh việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo, UBBC tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc họp để nghe Thường trực UBBC cấp tỉnh, UBBC cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện công tác bầu cử; những khó khăn, vương mắc, kiến nghị trong công tác bầu cử để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Giao Thường trực UBBC tỉnh tổng hợp tình hình công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh báo cáo định kỳ hàng tuần để Ban Chỉ đạo, UBBC tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Việc kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện công tác bầu cử cũng được Ban Chỉ đạo, UBBC các cấp đặc biệt quan tâm. UBBC, Ban bầu cử, các tiểu ban, tổ chuyên viên cấp tỉnh, cấp huyện đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử với từng giai đoạn, gắn với nội dung thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn. 

Bên cạnh việc kiểm tra thực hiện công tác bầu cử theo lịch trình Kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo, UBBC tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện các nhiệm vụ bầu cử tại các địa phương, đặc biệt là cấp xã, các điểm bỏ phiếu để chỉ đạo kịp thời và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Tính đến thời điểm hiện nay các nhiệm vụ chuyên môn trong công tác bầu cử như: Việc thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử các cấp (thành lập UBBC, Ban bầu cử, Tổ bầu cử); các Tiểu ban, Tổ chuyên viên trực thuộc UBBC các cấp; Công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử (lần 01, lần 02, lần 03); việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp; việc rà soát, điều tra lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác tuyên truyền, giải quyết tố cáo, khiếu nại, an ninh trật tự, phòng chống COVID-19,… đều được UBBC các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương.

đồng văn thanh.png
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Vị Thanh

Đối với Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền đã ban hành Kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban; Kế hoạch kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBBC tỉnh giao.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn tuyên truyền, định hướng tuyên truyền đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, nhà báo trên địa bàn qua Hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, họp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh năm 2021, đã tổ chức 3 cuộc, với 274 lượt người dự; biên soạn, phát hành 50.000 quyển tài liệu hỏi - đáp về bầu cử; phối hợp với các ngành thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử; đăng thông tin về bầu cử trong bản tin Thông báo nội bộ, đăng 19 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Hậu Giang.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử, qua đó triển khai được 8.964 cuộc, có 304.602 lượt người dự. Hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức các cuộc họp, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm, tập huấn … trong đoàn viên, hội viên để lồng ghép tuyên truyền về cuộc bầu cử, kết quả thực hiện được 6.569 cuộc, có 381.775 lượt người dự; tuyên truyên trên các trang, nhóm của hội, đoàn với trên 15 nhóm, 1.035 tài khoản trên 27 cuộc, 2.945 lượt bình luận, 13.974 lượt chia sẻ về cuộc bầu cử; thay mới nội dung pano 95 cái, treo 2.064 băng rôn, áp phích, khẩu hiệu; biên soạn, phát 25.028 tờ rơi, 2.652 tờ bướm...

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng tuyên truyền bầu cử đối với 08 bản tin, gần 57 cổng/trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh nhắn tin thông báo trên Hậu Giang App, có hơn 8.600 lượt cài đặt với khẩu hiệu “Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!”.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lắp mới nội dung tại các cổng chào, thay mới nội dung 02 cụm tam giác pano và 08 pano tại các điểm do tỉnh quản lý; treo 100 cờ Đảng, 100 cờ nước, 100 cờ màu, 500 cờ phướn dọc, 35 băng rôn; trang trí 09 xe cổ động; 03 số tranh cổ động (số lượng 3.000 tờ/số), 06 mẫu áp-phích tuyên truyền kích thước 21cm x 60cm (số lượng 8.000 tờ /mẫu); biên tập, phát bài cổ động tuyên truyền về bầu cử; các tác phẩm ca nhạc, ca cổ chuyên đề về bầu cử; lập các đội tuyên truyền lưu động tuyên truyền bầu cử.

quang canh.png
Đội tuyên truyền bầu cử lưu động huyện Phụng Hiệp

- Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo hệ thống các trường tuyên truyền bầu cử trong sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, họp lãnh đạo, tổ chuyên môn, chi bộ được 50 cuộc, 34.402 lượt người dự.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang thực hiện được 310 tin, 70 phóng sự, 8 phỏng vấn, 34 tiết mục hỏi đáp, 4 chuyên đề (10 phút/chuyên đề); 24 khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử.
 
- Báo Hậu Giang thực hiện được 133 tin, 71 bài, 01 phỏng vấn, 13 chuyên mục, 20 câu hỏi đáp về bầu cử.

- Đài truyền thanh cấp huyện tuyên truyền về cuộc bầu cử; đã thực hiện được 497 tin bài, phóng sự, phỏng vấn các loại.

- Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tuyên truyền được 397 cuộc, có gần 16.823 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia.

Ngoài ra, tỉnh tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, Hội thi tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2021 gắn với tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội thi các hoạt động tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang lần thứ XVIII năm 2021, Cuộc thi “Rung chuông vàng” đưa nội dung tìm hiểu kiến thức về bầu cử cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội thi, hội diễn, Tọa đàm trong đoàn viên, hội viên; lồng ghép vào công tác giảng dạy tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn.

Về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục rà soát, cấp phát tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử cho Ủy ban bầu cử cấp huyện phân phối cho các Tổ bầu cử, phối hợp với các ngành có liên quan như Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể thao cấp huyện hiện nay đã thực hiện xong việc in, lắp mới hệ thống pano cố định tại các huyện, thị xã, thành phố đạt được trên 2.500m2. UBBC tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh kiểm tra hệ thống các thiết bị điện tại các địa điểm, khu vực bỏ phiếu.
 
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, toàn tỉnh có 880 khu vực bỏ phiếu; trong đó có 10 điểm bỏ phiếu tại lực lượng vũ trang, 01 điểm bỏ phiếu tại Trại giam Kênh 5; trường học 107 điểm bỏ phiếu; Nhà Văn hóa, ấp, khu vực 292 điểm bỏ phiếu; nhà dân 440 điểm bỏ phiếu; chùa, miếu thờ 10 điểm bỏ phiếu; Trung tâm Văn hóa, học tập cộng đồng 03 điểm bỏ phiếu; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 06 điểm bỏ phiếu; Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn 03 điểm bỏ phiếu; Khu thương mại 01 điểm bỏ phiếu; Trạm Y tế Phường 01 điểm bỏ phiếu; Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản Nhi 02 điểm bỏ phiếu; Trạm bảo vệ rừng 01 điểm bỏ phiếu; nhà lồng chợ 01 điểm bỏ phiếu; Trung tâm cai nghiện 01 điểm bỏ phiếu; khuôn viên công cộng 01 điểm bỏ phiếu.
niêm yết ds.png
Bảng niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử 
đã được chuẩn bị sẵn tại thành phố Ngã Bảy

Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã niêm yết danh sách 541.251 cử tri có mặt thường xuyên ở địa phương tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại những điểm công cộng và khu vực bỏ phiếu, đối với tổ bầu cử thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang được niêm yết trong đơn vị lực lượng vũ trang. Tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri, xác định số cử tri già yếu, bệnh tật, khuyết tật, người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng; người đang bị tạm giữ; người đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà, có khả năng không đến được phòng bỏ phiếu để có kế hoạch đưa rước hoặc mang hòm phiếu phụ đến cho những cử tri này bỏ phiếu.

Như vậy, có thể nói, đến nay tất cả các điều kiện về nhân lực, vật lực đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Hậu Giang nêu cao tinh thần quyết tâm cao nhất để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, để ngày bầu cử thực sự là "ngày hội của toàn dân".Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc