Hướng Tới bầu cử ĐBQH và HĐND
TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 (Xếp theo vần A, B, C...) ( Tiếp theo)

[ Cập nhật vào ngày (19/05/2021) ] - [ Số lần xem: 370 ]

Đơn vị bầu cử số 07 (Gồm thị trấn Cây Dương, Búng Tàu và các xã: Tân Bình, Bình Thành, Hòa Mỹ, Hiệp Hưng thuộc huyện Phụng Hiệp)


35.VO THI MY DUNG.jpg

1. Họ và tên thường dùng: VÕ THỊ MỸ DUNG

2. Họ và tên khai sinh: VÕ THỊ MỸ DUNG

3.Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1981           

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 291, Quốc lộ 61, ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363869666       Ngày cấp: 17/8/2012  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

-Học vị: Thạc sĩ Quản lý công.          

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1; Thạc sĩ Quản lý công - tiếng Anh.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng Phòng nghiệp vụ.

15.Nơi công tác: Ban Nội chính Tỉnh ủy

Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 14/11/2007         

-Ngày chính thức: 14/11/2008           

-Số thẻ đảng viên: 66.015176

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

12/2004 - 10/2013: Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

10/2013 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

 

Kính thưa cô chú, anh chị cử tri !

Tôi rất vui mừng và vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức được rằng: đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Nỗ lực làm tốt vai trò, nhiệm vụ của đại biểu dân cử; thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời, đầy đủ cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành để trả lời cho bà con; nâng chất công tác giám sát của HĐND và các ban HĐND tỉnh.

Là công chức công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, trước hết bản thân tôi không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; tích cực nghiên cứu, tự học, tự rèn, để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành, để trở thành người đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân.

Tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, sẽ phối hợp tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng (tài chính, đất đai, đầu tư công…), chú trọng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với hành vi tham nhũng, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; tích cực bảo vệ, khuyến khích người tố giác tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy. Phối hợp tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết lòng phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhưng nếu được cô chú, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện chương trình hành động của mình.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

40.LE THI HANG.jpg

1.Họ và tên thường dùng:LÊ THỊ HẰNG

2.Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ HẰNG

3.Ngày, tháng, năm sinh: 01/8/1983 

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 1, phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Căn cước công dân: 093183000111     Ngày cấp: 11/3/2016  

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế.

-Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

-Lý luận chính trị: Sơ cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1, Toefl 360.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Phòng Dịch vụ và Marketing.

15.Nơi công tác: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 01/12/2011         

-Ngày chính thức: 01/12/2012           

-Số thẻ đảng viên: 66.023623

-Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ số 2.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên Ban Chấp hành.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Tỉnh đoàn Hậu Giang năm 2013.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.     

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/2005 - 12/2018: Bí thư Chi đoàn, Chi ủy viên Chi bộ số 2, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Giao dịch viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

01/2019 - 02/2019: Chi ủy viên Chi bộ số 2, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán và Ngân quỹ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

3/2019 - 02/2021: Chi ủy viên Chi bộ số 2, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dịch vụ và Marketing, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

3/2021 đến nay: Chi ủy viên Chi bộ số 2, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Phòng Dịch vụ và Marketing, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo các cấp !

Kính thưa quý cô bác anh chị cử tri !

Lời đầu tiên, tôi xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và quý cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Được sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 07, gồm thị trấn Cây Dương, Búng Tàu và các xã Tân Bình, Bình Thành, Hòa Mỹ, Hiệp Hưng thuộc huyện Phụng Hiệp.

Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

Tôi được sinh ra từ gia đình có truyền thống cách mạng trên mảnh đất Hậu Giang này, tôi xác định Hậu Giang là nơi mà mình phải góp phần đóng góp, dựng xây và cống hiến.

Hơn 16 năm công tác tại Agribank Hậu Giang, tôi tham gia cùng tập thể đơn vị thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp Nhân dân địa phương tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, cũng như các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, công tác hỗ trợ an sinh xã hội, chương trình tài trợ xóa đói giảm nghèo tại địa phương, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh…

Tôi nhận thấy Hậu Giang nói chung và huyện Phụng Hiệp nói riêng đã có những bước đi lên từng ngày, rõ nét trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân… Nhu cầu tiếp cận nguồn vốn tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn hầu hết được đáp ứng, nguồn vốn giải ngân được sử dụng đúng mục đích, đầu tư có hiệu quả và thanh toán, hoàn trả đúng hạn với ngân hàng.

Huyện Phụng Hiệp có đa số xã thuần nông, thu ngân sách còn ít, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả còn chậm, chế độ chính sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ cơ sở còn bất cập… đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và tôi biết cần có thời gian giải quyết.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xác định chương trình hành động của mình như sau:

 Trước hết, tôi khẳng định tiếp tục làm tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt hơn nữa thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp Nhân dân địa phương tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, cũng như các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân... Cụ thể hơn là đề xuất tăng thêm/mở rộng đối tượng vay vốn nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi đối với một số loại hình canh tác đặc thù, ưu đãi về lãi suất, thời gian…

Thứ hai, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân kịp thời phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con; cùng với các vị đại biểu đề xuất với HĐND tỉnh có những nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri như: phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, vấn đề vệ sinh môi trường, phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, trật tự an toàn xã hội… Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe toàn dân, chính sách nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, giáo dục, việc làm, các chính sách về an sinh…

Thứ ba, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định; tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Góp sức trong xây dựng, củng cố tổ chức đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa được tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và của địa phương chúng ta.

Xin được gửi đến các đồng chí lãnh đạo địa phương và quý cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

 

41.NGUYEN HOANG KY.jpg

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HOÀNG KÝ

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG KÝ

3.Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1967           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363914242       Ngày cấp: 12/12/2014

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Hành chính.

-Lý luận chính trị: Trung cấp.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch.

15.Nơi công tác: Hội Cựu chiến binh thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 23/02/1991         

-Ngày chính thức: 23/02/1992           

-Số thẻ đang viên: 66.002774

-Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Cây Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1984 - 1988: ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Đội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp,

tỉnh Hậu Giang.

1988 - 1991: Thượng sỹ, Lớp phó sửa chữa ô tô vận tải, Trường Kỹ thuật Hậu cần, Quân khu 9.

1991 - 2012: Chi hội trưởng Nông dân, Tài chính, Phó Trưởng ban Ban nhân dân, Ấp Đội trưởng, Trưởng Công an, Phó Trưởng ấp, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Bí thư Chi bộ ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp,

tỉnh Hậu Giang.

2012 đến nay: Phó Bí thư Chi bộ ấp Hưng Phú, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa cô bác, anh chị cử tri !

Tôi rất vui mừng và vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu, lãnh đạo cơ quan cũng như cử tri nơi cư trú thống nhất cho tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi được biết, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, trả lời những yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân nơi tôi ứng cử và chịu trách nhiệm trước cử tri, trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Tính đến nay đã hơn 15 năm chia tách địa giới hành chính, trong điều kiện còn nhiều khó khăn xuất phát từ điểm thấp, nhưng với truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân, huyện Phụng Hiệp đã thực hiện đạt được những thành quả rất quan trọng, toàn diện, nổi bật là: chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển đồng bộ, củng cố hơn quốc phòng - an ninh, đời sống của Nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn được khởi sắc.

Tuy nhiên, hiện Phụng Hiệp vẫn còn không ít khó khăn cần được quan tâm như: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chưa xứng tầm với tiềm năng, vị thế của huyện. Một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới chất lượng còn thấp; giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, chưa có sự liên kết chặt chẽ trong chuỗi sản xuất, tiêu dùng dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cô bác, anh chị cử tri; cùng với đó là ảnh hưởng tình hình chung của thiên tai, dịch bệnh đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Tôi rất khao khát và rất mong muốn…! Nếu được cô bác, anh chị cử tri tin tưởng tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này. Về chức năng của đại biểu và chức vụ hiện nay, bản thân quyết tâm, phấn đấu tham gia tốt hơn việc xây dựng cơ sở vững mạnh, tham mưu tốt và kiến nghị về trên hỗ trợ, tạo điều kiện để huyện khắc phục những khó khăn mà hiện nay còn vướng mắc. Bên cạnh đó, bản thân cũng mạnh dạn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; tập hợp, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; kiến nghị, đề xuất về chính sách đối với cựu chiến binh và hội viên cựu chiến binh nói chung; kiến nghị với các cơ quan có liên quan để giải quyết những vấn đề bức xúc hoặc những vấn đề quan tâm của Nhân dân. Nhất là quan tâm hơn vấn đề liên kết chặt chẽ với nhà nông, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học trong sản xuất, tiêu dùng hàng nông sản.

Để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ công chức và nghĩa vụ công dân đối với cô bác anh chị cử tri và Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, thường xuyên nghiên cứu, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ năng lực trong công tác. Gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, Nhân dân chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Tôi cũng rất mong được các đồng chí, cô bác, anh chị góp ý để hoàn thiện bản thân, tiến bộ hơn và làm tròn trách nhiệm được giao.

Xin cảm ơn quý cô bác, anh chị cử tri !

 

42.NGUYEN HOANG THANH.jpg

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HOÀNG THANH

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG THANH

3.Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1966           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 364226796       Ngày cấp: 18/3/2019  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Đảng-Chính quyền Nhà nước.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.    -           -Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ủy viên Thường trực - Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội.

15.Nơi công tác: Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 25/5/1998           

-Ngày chính thức: 25/5/1999 

-Số thẻ đảng viên: 66.000727

-Chức vụ trong Đảng: Thành viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/1983 - 7/1984: Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

8/1984 - 5/1986: ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

6/1986 - 9/1997: Công tác tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cần Thơ, qua các bộ phận chuyên môn: Trường Đào tạo cán bộ Đoàn - Hội - Đội, Văn phòng, Ban Phong trào.

10/1997 - 11/2000: ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Ban Phong trào, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cần Thơ.

12/2000 - 12/2003: ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Ban Tuyên huấn TTN CTĐ trường học; ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cần Thơ.

01/2004 - 5/2012: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang.

6/2012 - 6/2020: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

7/2020 đến nay: Thành viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy viên Thường trực - Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa bà con cử tri !

Năm 2011, khi còn công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh tôi vinh dự được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Sau đó, tôi được Đảng điều động về công tác tại HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đã 2 nhiệm kỳ, tôi vinh dự là đại biểu HĐND tỉnh khi được sự tin tưởng và tín nhiệm của bà con cử tri.

Trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh 2016-2021 vừa qua, là một đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh, bản thân luôn làm tốt trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của bà con cử tri là thực hiện quyền giám sát các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như trong lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh được phân công. Qua đó, nhận thấy các ngành, các cấp đã thể hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về văn hóa, viáo dục, y tế, nước sạch, điện, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách cho người có công với cách mạng, chính sách cho hộ nghèo… Từ đó đã góp phần nâng cao lợi ích, chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo sự tin tưởng của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền tỉnh nhà. Tuy nhiên, trong quá trình giám sát vẫn còn một vài vấn đề tồn tại, gặp khó khăn nhưng qua giám sát, từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã được góp ý và đã có sự tiếp thu, kịp thời khắc phục và rút kinh nghiệm.

Ý thức được trách nhiệm và sự tín nhiệm của bà con cử tri, Tôi luôn thể hiện hết trách nhiệm của một người đại biểu của Nhân dân, thực hiện tiếp xúc cử tri đúng quy định của pháp luật, trong những lần gặp gỡ, tiếp xúc đó, tôi luôn lắng nghe, ghi nhận đầy đủ để phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của cử tri trước những kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời thông qua các đợt tiếp xúc cử tri cũng đã báo cáo lại và trả lời đầy đủ những vấn đề mà cử tri phản ánh. Vì vậy, ngày càng tạo được sự hài lòng và tín nhiệm của cử tri.

Hiện tại tôi là đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và trong đợt bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tôi được HĐND tỉnh giới thiệu tái cử, đồng thời có được sự thống nhất của cử tri nơi tôi cư trú, được hiệp thương của MTTQ Việt Nam tỉnh, giới thiệu tôi tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Trong lần tái cử này, Tôi kính mong bà con cử tri tiếp tục ủng hộ, tín nhiệm và bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để đại diện cho bà con thể hiện quyền làm chủ của bà con. Nếu trúng cử, Tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt các việc sau đây:

- Tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri, lắng nghe và ghi nhận tâm tư nguyện vọng của cử tri phản ánh một cách trung thực, đầy đủ, kịp thời cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành của tỉnh, huyện để trả lời những ý kiến đề đạt của cử tri, nhằm giải quyết và phục vụ những nhu cầu chính đáng cho bà con.

- Tôi sẽ cùng các cấp, các ngành đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch; thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, nước sạch, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.… đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

- Thực hiện tốt chức năng thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình về lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng thời tham gia góp ý thẩm tra các lĩnh vực khác. Thực hiện đúng chức năng giám sát của người đại biểu dân cử trên tất cả các lĩnh vực nhằm mang lại hiệu quả chất lượng trong việc thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước và mang lại lợi ích cho cử tri. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các công tác trên nhất là đề xuất xây dựng các nghị quyết, cơ chế, chính sách phù hợp và có tính khả thi cao.

- Thường xuyên rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Mạnh dạn, thẳng thắn, trung thực trong đấu tranh, góp ý, tự phê bình và phê bình để hạn chế thấp nhất những tiêu cực làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước và Nhân dân.

Trước khi kết lời, rất mong bà con cử tri tiếp tục ủng hộ, tín nhiệm và bầu chọn tôi làm đại biểu của HĐND tỉnh đại diện cho bà con trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin cảm ơn và chúc sức khỏe quý bà con, quý lãnh đạo!

 

43.NGUYEN THANH TRIEU.jpg

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH TRIỀU

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH TRIỀU

3.Ngày, tháng, năm sinh: 23/11/1968           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

7.Quê quán: Phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 48, đường Tầm Vu, khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Căn cước công dân: 092068002338     Ngày cấp: 08/11/2018

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kỹ thuật điện - điện tử, Tài chính - Tín dụng.

-Học vị: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp.           

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ C.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc.

15.Nơi công tác: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 20/11/2006         

-Ngày chính thức: 20/11/2007           

-Số thẻ đảng viên: 36.022370

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1993 - 10/2001: Cán bộ tin học Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

tỉnh Cần Thơ.

11/2001 - 7/2003: Cán bộ tin học Công ty chứng khoán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

8/2003 - 3/2005: Cán bộ kế toán, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Cần Thơ.

4/2005 - 7/2005: Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Cần Thơ.

8/2005 - 3/2007: Phó Trưởng phòng phụ trách Kế toán - Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Cần Thơ.

4/2007 - 6/2009: Trưởng phòng Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Cần Thơ.

7/2009 - 3/2010: Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang kiêm Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Phú,

tỉnh An Giang.

4/2010 - 12/2010: Phó Giám đốc phụ trách

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội

tỉnh Hậu Giang.

01/2011 đến nay: Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa bà con cử tri !

Trước tiên, tôi xin cảm ơn lãnh đạo tỉnh quan tâm và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương, giới thiệu tôi tái ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo luật định, tôi xin trình bày Chương trình hành động khi được cử tri tín nhiệm trong nhiệm kỳ tới như sau: 

- Nỗ lực để gần dân, hiểu dân, gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri: Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, qua đó nắm bắt kịp thời và phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cũng từ đó góp ý cho tỉnh có những nghị quyết sát hợp với thực tế của địa phương như: xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, vấn đề tạo việc làm và giảm nghèo bền vững; chăm lo đời sống cho Nhân dân, tạo ra một diện mạo nông thôn đổi mới gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu HĐND, tôi xin nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các sở, các ngành, các cấp, cùng với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó quan tâm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân qua một số chính sách, chiến lược, chương trình cụ thể: Chính sách nhà ở cho người nghèo và người có thu nhập thấp; Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chính sách dạy nghề và tạo việc làm, trong đó có hợp đồng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để giảm nghèo bền vững. Với vai trò, trách nhiệm của một Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tôi sẽ nỗ lực hết mình để tranh thủ nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Trung ương và từ ngân sách địa phương để đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

- Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và đồng bào trong tỉnh.

Tôi có niềm tin rằng những gì tôi làm sẽ không phụ lòng tin của bà con của tri !

Cảm ơn bà con cử tri !  

 

44.PHAM ANH TUAN.jpg

1.Họ và tên thường dùng: PHẠM ANH TUẤN

2.Họ và tên khai sinh: PHẠM ANH TUẤN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1975           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Phường V, TP.Vị Thanh,

tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 1, phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363574461       Ngày cấp: 18/5/2017  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Phong trào.

15.Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 23/5/2001           

-Ngày chính thức: 23/5/2002 

-Số thẻ đảng viên: 66.008919

-Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2007.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1996 - 6/2005: Chi ủy viên Chi bộ, Bí thư Chi đoàn, giáo viên Trường Tiểu học Hỏa Tiến 1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7/2005 - 12/2007: ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã, Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

01/2008 - 12/2011: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP.Vị Thanh - Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

01/2012 - 12/2012: Phó Chủ tịch Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Vị Thanh,

tỉnh Hậu Giang.

01/2013 - 10/2014: Bí thư Đảng ủy phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

11/2014 đến nay: ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo các cấp !

Kính thưa quý đại biểu cử tri thân mến !

Bản thân rất vinh dự được lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành chương trình hành động của mình với các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tôi nhận thức sâu sắc việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện nhiệm vụ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri là nhiệm vụ hàng đầu của người đại biểu dân cử. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ của MTTQ với trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc tiếp công dân theo luật định và theo sự phân công của Thường trực HĐND. Tập hợp những ý nguyện của cử tri để tham gia thảo luận, phản ánh tại các kỳ họp HĐND. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, phản ánh trung thực nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, thực hiện tốt nhiệm vụ của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ và đồng thuận xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động quỹ “Vì người nghèo” và quỹ “An sinh phúc lợi xã hội”, tham gia hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và phường, thị trấn đạt văn minh đô thị, tham mưu hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện việc vận động, hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Phối hợp triển khai, tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần làm chuyển biến thói quen sử dụng hàng hóa Việt trong sản xuất và tiêu dùng, quảng bá hàng Việt trên thị trường...

Thứ ba, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Gắn nhiệm vụ giám sát của MTTQ với hoạt động giám sát của HĐND, nhất là việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; người nghèo, các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường...

 Trong quá trình hoạt động, bản thân không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, học tập nâng cao trình độ; trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri. Luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Trân trọng kính chào! 

 

 

45.TRUONG CANH TUYEN.jpg

1.Họ và tên thường dùng: TRƯƠNG CẢNH TUYÊN

2.Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG CẢNH TUYÊN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1969           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

7.Quê quán: Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 243/8, Khu dân cư 351, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 361459592       Ngày cấp: 14/12/2011

Cơ quan cấp: Công an TP.Cần Thơ.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành kế toán.

-Học vị: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.       

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ C.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Thường trực UBND.

15.Nơi công tác: UBND tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 04/4/2000           

-Ngày chính thức: 04/4/2001 

-Số thẻ đảng viên: 66.005967

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng

Ba năm 2013.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1992 - 02/2000: Chuyên viên Phòng Ngân sách, Sở Tài chính Vật giá tỉnh Cần Thơ.

3/2000 - 3/2001: Chuyên viên Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá tỉnh Cần Thơ.

4/2001 - 12/2003: Phó Trưởng phòng Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá tỉnh Cần Thơ.

01/2004 - 9/2006: Trưởng phòng Phòng Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

10/2006 - 5/2008: Trưởng phòng Phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

6/2008 - 02/2009: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

3/2009 - 11/2010: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

12/2010 - 02/2013: ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND

tỉnh Hậu Giang.

3/2013 - 4/2015: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

4/2015 - 10/2015: Phó Chủ tịch UBND

tỉnh Hậu Giang.

10/2015 - 10/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

10/2020 đến nay: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo các cấp !

Kính thưa quý đại biểu cử tri !

Trong thời gian qua, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh và cá nhân tôi đã đạt được một số kết quả cụ thể như:

Tôi đã cùng với tập thể UBND tỉnh không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nỗ lực để xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang; thúc đẩy kinh tế tăng trưởng liên tục, đặc biệt năm 2020 là một năm hết sức khó khăn do đại dịch Covid-19 hoành hành, nhưng Hậu Giang đã đạt mục tiêu kép đó là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, và vừa có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (cao nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 20 cả nước); tái cơ cấu nông nghiệp bước đầu đạt được kết quả khả quan: nhiều mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích… đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và phúc lợi xã hội được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định.

Tuy nhiên, Hậu Giang vẫn là tỉnh thuần nông với trên 85% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và trên 70% dân số nông thôn, vì vậy còn nhiều tồn tại đang đặt ra trong quá trình phát triển, còn nhiều bức xúc trong đời sống của Nhân dân như: chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gì có hiệu quả cao (nhất là vùng mía kém hiệu quả trên địa bàn huyện Phụng Hiệp); vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; vấn đề xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong nông thôn; vấn đề nâng cấp, sửa chữa các tuyến lộ giao thông nông thôn xuống cấp... mà tôi và tập thể UBND tỉnh phải phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, nhằm giải quyết tốt những vấn đề mà Nhân dân còn phản ánh.

Tôi rất vinh dự khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sau khi hiệp thương lần thứ 3 đã giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số xã, thị trấn của huyện Phụng Hiệp, quê hương giàu truyền thống anh hùng, nhưng còn nhiều khó khăn. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, đề đạt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Từ những nguyện vọng chính đáng được bà con cử tri trực tiếp phản ánh thông qua tôi. Cùng với chức trách nhiệm vụ được giao, tôi sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, kịp thời ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế địa phương nhằm hỗ trợ kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, hợp lý của bà con cử tri.

- Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu HĐND, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng tập thể quyết tâm thực hiện, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, cùng với Nhân dân Hậu Giang tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang năm 2021, cũng như kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Tôi luôn luôn nhận thức sâu sắc rằng, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân như Bác Hồ đã dặn “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, do đó, phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao của bản thân và tập thể, thực hiện mục tiêu cao cả là không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân.

Kính chúc quý vị đại biểu và bà con cử tri luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

 

46.NGUYEN THI THANH XUAN.jpg

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1976           

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

7.Quê quán: Xã Vĩnh Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 30, đường

Huỳnh Cương, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Căn cước công dân: 092176000616     Ngày cấp: 07/3/2016  

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Công giáo.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.          -Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Y khoa.

-Học vị: Bác sĩ CK1 ngành Y tế công cộng.   -Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc.

15.Nơi công tác: Bảo hiểm xã hội

tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 13/4/2007           

-Ngày chính thức: 13/4/2008 

-Số thẻ đảng viên: 36.022225

-Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư quản lý, điều hành Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

02/2001 - 12/2002: Bác sĩ, Giám định viên, Bảo hiểm Y tế tỉnh Cần Thơ.

01/2003 - 5/2007: Bác sĩ, Giám định viên, Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ.

5/2007 - 01/2014: Phó Trưởng phòng Phòng Giám định Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ.

02/2014 - 9/2016: ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng Giám định Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

10/2016 - 5/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

5/2020 - 8/2020: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

9/2020 - 4/2021: Phó Bí thư quản lý, điều hành Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

01/5/2021 đến nay: Phó Bí thư quản lý, điều hành Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri !

Tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu cho tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Phụng Hiệp. Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao. Tôi nhận thức được vai trò của người đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân huyện Phụng Hiệp nơi tôi ứng cử.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt các công việc sau:

- Một là, nỗ lực làm tốt vai trò, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời, đầy đủ cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh để trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng giám sát của HĐND.

- Hai là, bản thân tôi sẽ góp phần cùng HĐND tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu vì mục tiêu chung là xây dựng tỉnh Hậu Giang nói chung, huyện Phụng Hiệp nói riêng ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

- Là ứng cử viên của ngành Bảo hiểm xã hội, bản thân luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội như: chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách người có công, người cao tuổi; chính sách viện phí nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân tỉnh Hậu Giang, đặc biệt là người dân huyện Phụng Hiệp. Trong tháng 4-2021 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thống nhất với Sở Y tế về việc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp có thể chuyển viện cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang hoặc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với mong muốn người dân trên địa bàn được đảm bảo các quyền lợi tốt nhất khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Đồng thời, bản thân sẽ không ngừng rèn luyện, học tập, tu dưỡng và giữ gìn phẩm chất của một đại biểu của Nhân dân; nguyện cống hiến hết sức mình để góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển.

Rất mong quý cử tri ủng hộ cho tôi làm đại biểu đại diện cho quý cử tri nhiệm kỳ 2021-2026!

Xin kính chúc quý cử tri cùng gia đình mạnh khỏe và thành công!

 

 (Còn tiếp)

 
ST Thanh Hương Theo Hậu Giang OnlineCác ý kiến của bạn đọc