Hướng Tới bầu cử ĐBQH và HĐND
TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 (Xếp theo vần A, B, C...) (Tiếp Theo)

[ Cập nhật vào ngày (20/05/2021) ] - [ Số lần xem: 486 ]

Đơn vị bầu cử số 11 (Gồm thị trấn Cái Tắc, Rạch Gòi và các xã: Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh thuộc huyện Châu Thành A)


 

72.LAM UT HIEN.jpg

1.Họ và tên thường dùng: LÂM ÚT HIỀN

2.Họ và tên khai sinh: LÂM ÚT HIỀN

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Đại đức YANTATINO

3.Ngày, tháng, năm sinh: 11/6/1986 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

7.Quê quán: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

8.Nơi đăng ký thường trú: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi ở hiện nay: Ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

9.Số Chứng minh nhân dân: 385423535      

Ngày cấp: 20/10/2010

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bạc Liêu.

10.Dân tộc: Khmer.   

11.Tôn giáo: Đạo Phật.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Phật giáo và Đại học Sư phạm.

-Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục.    

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ A.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Tu sỹ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, Trụ trì.

15.Nơi công tác: Chùa BOTUMVONGSAY, ấp Tân Phú, thị trái Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: Không.   

-Ngày chính thức: Không.      

-Số thẻ đảng viên: Không.

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.     

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2002 - 4/2005: Tu sỹ chùa Đầu Sấu, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

4/2005 - 4/2006: Học lớp sơ cấp Phật học

(bậc 1) tại chùa Cái Giá Mới, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4/2006 - 4/2007: Học lớp sơ cấp Phật học

(bậc 2) tại chùa Hòa Bình, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4/2007 - 4/2008: Học lớp sơ cấp Phật học (bậc 3) tại chùa Kim Cấu, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4/2008 - 4/2009: Học lớp sơ cấp Pali tại chùa Vi Nông, tỉnh Trà Vinh.

4/2009 - 4/2012: Học viên Đại học Phật giáo và Đại học sư phạm tại TP.Hồ Chí Minh.

4/2012 đến nay: Học viên Cao học Quản lý giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh (năm 2017 nhận bằng Thạc sĩ Quản lý giáo dục); Trụ trì chùa BOTUMVONGSAY, ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri !

Được sự tin tưởng, tín nhiệm của tập thể Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, quý cử tri nơi cư trú, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tôi đại diện đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 11, huyện Châu Thành A, tôi rất vinh dự, song cũng là trách nhiệm rất lớn của tôi trước Nhân dân và toàn thể cử tri của tỉnh.

Nếu được quý vị cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, chính là tạo điều kiện cho tôi kết nối được mối quan hệ giữa chính quyền với cử tri cả tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật. Tôi xin hứa với Nhân dân và toàn thể cử tri sẽ nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đại biểu như sau:

Trước hết, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng hữu quan và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị đến nơi đến chốn và đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ hai, tôi sẽ chủ động kiến nghị các ngành chức năng tiếp tục quan tâm đến người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội; các khu vực nông thôn còn khó khăn trong đời sống để không ai bị bị bỏ lại phía sau. Đây là một trong những vấn đề rất bức xúc hiện nay và được cử tri rất quan tâm, để qua đó góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển.

Thứ ba, quan tâm phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer góp phần làm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của thanh thiếu niên và trẻ em như tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc - con chữ là quyết định cuộc đời. Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, lối sống, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Tích cực vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, đóng góp vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân nói chung.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên, khích lệ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Xin được gửi đến quý cử tri lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

 

73.TRAN THANH LAM.jpg

1.Họ và tên thường dùng: TRẦN THANH LÂM

2.Họ và tên khai sinh: TRẦN THANH LÂM

3.Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1974           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

7.Quê quán: Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 07, đường Phạm Văn Nhờ, khu vực 4, phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363899567

Ngày cấp: 03/01/2017

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Cao đẳng tiếng Anh.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chánh Thanh tra.

15.Nơi công tác: Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 07/12/2001         

-Ngày chính thức: 07/12/2002           

-Số thẻ đảng viên: 36.005871

-Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/1997 - 10/2004: Nhân viên, Phó Chánh Văn phòng Công ty Xây dựng miền Tây (nay là Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 10 - IDICO).

11/2004-4/2008: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; được phân công giúp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn hóa - Xã hội.

5/2008 - 10/2010: Phó Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; được phân công giúp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn hóa - Xã hội.

11/2010-4/2011: Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

5/2011 - 3/2012: Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

4/2012- 11/2015: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

12/2015 - 11/2017: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

12/2017 - 7/2020: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A,

tỉnh Hậu Giang.

7/2020 đến nay: Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

 

Tôi rất vinh dự và tự hào được công tác, tham gia xây dựng quê hương Châu Thành A anh hùng từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2020 với nhiệm vụ là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và là đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Tôi đã được học rất nhiều bài học quý từ thực tiễn, nhất là quá trình cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới, góp phần cho huyện được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…

Nay tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Đơn vị bầu cử số 11 (gồm thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi, xã Thạnh Xuân và xã Tân Phú Thạnh thuộc huyện Châu Thành A). Tôi nhận thức rằng đây tiếp tục là niềm vinh dự, tự hào lớn và là nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Nhân dân giao cho.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh, tôi nguyện sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đồng hành cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành A thực hiện thắng lợi Nghị quyết của huyện và Nghị quyết của tỉnh đề ra trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng quê hương Châu Thành A ngày càng phát triển, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu; Nhân dân huyện anh hùng có cuộc sống giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Rất mong được bà con cử tri, Nhân dân, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ huyện nhà tiếp tục ủng hộ !

Xin kính chúc bà con cử tri, Nhân dân, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ huyện nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin chúc ngày bầu cử 23-5 thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng kính chào !

 

74.LU XUAN SON.jpg

1.Họ và tên thường dùng: LƯ XUÂN SƠN

2.Họ và tên khai sinh: LƯ XUÂN SƠN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 14/5/1974 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Biên Hòa - Đồng Nai.

7.Quê quán: Thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 134, ấp Láng Hầm, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363864836

Ngày cấp: 20/8/2012  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ.

15.Nơi công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 03/11/1998         

-Ngày chính thức: 03/11/1999           

-Số thẻ đảng viên: 66.004231

-Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thạnh Xuân nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

4/1995 - 12/2000: Chuyên viên Phòng Thống kê huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.

01/2001 - 02/2002: Chuyên viên Phòng Thống kê huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ.

3/2002 - 02/2004: Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

3/2004 - 8/2008: Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

8/2008 - 10/2010: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

11/2010-4/2012: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

5/2012 - 12/2012: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

01/2013- 11/2015: Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

12/2015 - 5/2016: Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

6/2016 - 12/2020: Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

01/2021 đến nay: Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri !

Bản thân tôi rất vui mừng và vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu, cũng như lãnh đạo cơ quan đang công tác, cử tri nơi cư trú thống nhất cho tôi được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; được giới thiệu ứng cử, đó là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn của bản thân đối với cử tri, đối với cơ quan, đơn vị đã giới thiệu mình.

Tôi nhận thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, thực hiện chức năng quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của địa phương. Tôi suy nghĩ rằng nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi thật sự thấy mình phải nhận một trách nhiệm mới cao hơn, làm thế nào để hoàn thành chức trách của người đại biểu dân cử và đáp ứng niềm tin của cử tri. Tôi cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Khi nhận được kiến nghị, đề xuất của cử tri, cá nhân tôi có trách nhiệm nghiên cứu, trực tiếp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết.

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu sâu kỹ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và có ý kiến quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nhất là tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đưa tỉnh nhà phát triển đạt các mục tiêu đề ra; những vấn đề bức xúc phát sinh trong đời sống xã hội mà cử tri quan tâm.

- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, để xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Là cán bộ, sinh ra và lớn lên, làm việc tại huyện nhà trong thời gian dài và cũng được tổ chức phân công làm Bí thư Đảng ủy xã, ngành Tổ chức xây dựng đảng và một thời gian ở ngành thống kê, tôi rất chia sẻ những khó khăn của cán bộ cơ sở hiện nay và với chức trách, nhiệm vụ của mình sẽ đề xuất, kiến nghị để nâng cao năng lực, chất lượng và tạo mọi điều kiện hết sức thuận lợi để đội ngũ cán bộ cơ sở phục vụ bà con cử tri ở địa phương ngày càng tốt hơn nữa. Đồng thời, bản thân thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước, và vận động người thân trong gia đình gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào địa phương.

Trân trọng kính chào!

 

75.VO QUOC SU.jpg

1.Họ và tên thường dùng: VÕ QUỐC SỬ

2.Họ và tên khai sinh: VÕ QUỐC SỬ

3.Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1977           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

7.Quê quán: Xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 6-8, đường Phạm Văn Nhờ, Khu dân cư phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 370828947      

Ngày cấp: 09/8/2011  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Kiên Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Quản lý đất đai.

-Học vị: Thạc sĩ Quản lý đất đai.       

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, khung B1 châu Âu.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch.

15.Nơi công tác: UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 28/8/2006           

-Ngày chính thức: 28/8/2007 

-Số thẻ đảng viên: 66.013501

-Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Huyện ủy

Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

02/2004 - 12/2006: Chuyên viên Phòng Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

12/2006 - 5/2008: Chuyên viên Phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

5/2008 - 11/2010: Phó Trưởng phòng

Phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Hậu Giang.

11/2010-3/2012: Quyền Trưởng phòng

Phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

3/2012 - 9/2016: Trưởng phòng Phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

9/2016 - 7/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

7/2020 đến nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

 

Thưa bà con cử tri !

Được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Trong những năm qua, với chức trách và nhiệm vụ của mình, bản thân tôi luôn cố gắng cùng với Đảng bô, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành A thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành công huyện Châu Thành A đạt chuẩn huyện nông thôn mới, góp phần vào thành tích chung trong niềm vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu huyện Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo cơ quan và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 11 (gồm thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi, xã Thạnh Xuân, xã Tân Phú Thạnh thuộc huyện Châu Thành A), tôi ý thức đây là trọng trách quan trọng mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh tin tưởng lựa chọn, giới thiệu.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh, trong điều kiện khả năng và cương vị công tác của mình, trên tinh thần kế thừa và phát huy mạnh mẽ những kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua, Tôi sẽ thường xuyên quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri, tiếp tục đồng hành cùng với cử tri, với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành A khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới và phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2026, góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Rất mong cô bác, anh chị cử tri, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ huyện nhà tin tưởng và ủng hộ !

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

 

76.MA THI TUOI.jpg

1.Họ và tên thường dùng: MÃ THỊ TƯƠI

2.Họ và tên khai sinh: MÃ THỊ TƯƠI

3.Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1972 

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Phường IV, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Hẻm 28, đường Nguyễn Trãi, khu vực 4, phường IV, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 364076076

Ngày cấp: 31/3/2016  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Hoa.        

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư.

15.Nơi công tác: Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 03/11/1997         

-Ngày chính thức: 03/11/1998           

-Số thẻ đảng viên: 66.006158

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

5/1995 - 02/2002: Giáo viên Trường Tiểu học phường V, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ.

3/2002 - 7/2007: Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

8/2007 - 10/2009: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang.

11/2009 - 7/2015: Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang.

8/2015 - 02/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang.

02/2020 - 10/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

10/2020 đến nay: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý vị cử tri !

Tôi rất vinh dự và tự hào được giới thiệu về tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tại Đơn vị bầu cử số 11 - huyện Châu Thành A, quê hương giàu truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt khó; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành A không chỉ xây dựng thành công huyện nông thôn mới mà còn vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Bản thân tôi có nhận thức rất sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trong thời kỳ mới. Nếu được cô, bác, anh, chị cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tận tâm, tận lực và xin hứa thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Trước tiên, với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; bản thân sẽ không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực, trí tuệ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tiếp tục học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Thứ hai, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri, dành nhiều thời gian để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, tăng cường giám sát thực hiện các chính sách, nhất là chính sách đối với người có công, người cao tuổi; chính sách chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, chính sách phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn.

Thứ ba, tích cực tham gia cùng với HĐND tỉnh và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn. Đóng góp ý kiến xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là chung sức, chung lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành A tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, cùng nhau xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Bản thân luôn nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là nhiệm vụ và trách nhiệm rất lớn trước cử tri và Nhân dân. Tôi rất mong nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, tín nhiệm của cô bác, anh, chị cử tri bầu chọn tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh để tôi có điều kiện được đóng góp sức lực, trí tuệ và những hiểu biết của mình, cống hiến nhiều hơn nữa cho hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang nói chung, huyện Châu Thành A nói riêng giàu đẹp, văn minh, người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc!

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

(Còn tiếp)
ST Thanh Hương Theo Hậu Giang OnlineCác ý kiến của bạn đọc