Tài liệu sinh hoạt chi bộ
Bản tin Thông báo nội bộ số 9-2021

[ Cập nhật vào ngày (27/08/2021) ] - [ Số lần xem: 371 ]

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 9-2021



Tập tin đính kèm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy




 

  • Tin tiếp theo

 


Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 65