Chính trị
HG: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư

[ Cập nhật vào ngày (17/10/2021) ] - [ Số lần xem: 266 ]

Chiều ngày 15/10/2021, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Thu Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trương Đình Nghệ, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Quang Khải, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Đài Phát thành và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Cao đẳng Luật miền Nam; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên các sở, ngành tỉnh, ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

đại biểu ký kết 238.png

Đại biểu ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực thi pháp luật, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị đã thông qua các nội dung phối hợp bao gồm tập trung vào định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, quyết sách của tỉnh; tham mưu cấp ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, thông tin sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyến phát biẻu 238.png

Đồng chí Trần Văn Huyến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, việc ký kết Chương trình phối hợp công tác là rất quan trọng, cần thiết, giúp phát huy vai trò của từng cơ quan cũng như tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Đồng chí đề nghị, ngay sau khi ký kết, để Chương trình phối hợp sớm đi vào thực tiễn và thực hiện hiệu quả, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt nội dung Quyết định số 238-QĐ/TW; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Chương trình phối hợp đã đề ra, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan để tích cực, chủ động hợp tác, tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần thực hiện tốt vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp đã ký, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh, phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc đang xảy ra, trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để thống nhất định hướng tư tưởng, dư luận xã hội... Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cần chủ động đề xuất nội dung phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thường xuyên trao đổi, thống nhất nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền hằng năm và đối với từng vấn đề cụ thể, nhất là những vấn đề, vụ việc mới nảy sinh, phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm; chủ động nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội... nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc