Chính trị
HG: Đồng bào tôn giáo thực hiện tốt phương châm “sống Tốt đời, đẹp đạo”.

[ Cập nhật vào ngày (27/10/2021) ] - [ Số lần xem: 144 ]

Ngày 27/10/2021, tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4/2021; cùng dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc công tác tôn giáo tỉnh.

Công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Các chính sách về tôn giáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và nhân dân trong vùng có đạo nói riêng không ngừng nâng lên. Các tổ chức tôn giáo sinh hoạt thuần túy, chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo, công tác an sinh, xã hội, tập trung đồng hành cùng chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá hơn 5,1 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo trong tỉnh từng bước được quan tâm đổi mới về nội dung và hình thức. 

27.10.21.VPTU.Khoa.1.jpg
Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (đứng) phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Huyến yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, đề xuất Chính phủ có chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo ở cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên có đạo trong tuyên truyền, tập hợp, vận động tín đồ. Vận động đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, thực hiện tốt phương châm “sống Tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả trong vùng đồng bào có đạo. Song song đó, đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các địa phương, diễn ra an toàn, đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19, giữ ổn định an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng.Cần CùCác ý kiến của bạn đọc