Văn hóa xã hội
Hậu Giang: tổ chức phiên giải trình lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn

[ Cập nhật vào ngày (17/10/2021) ] - [ Số lần xem: 119 ]

Ngày 15/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về tình hình tổ chức thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Dự và chủ trì phiên giải trình có đồng chí Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang.


Tại phiên giải trình đã có nhiều lượt ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong Tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh giải trình với những nội dung cụ thể, cũng như trách nhiệm về việc triển khai thực hiện các chính sách về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 về Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. 

Qua phiên giải trình, cơ bản đã đánh giá sát kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, bất cập và xác định được nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất các nhóm giải giải pháp cụ thể, để nâng cao hiệu quả trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, Đề án về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

00 CC.jpg
Quang cảnh phiên giải trình

Để công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu đạt hiệu quả cao trong thời gian tới; đồng chí Trần Văn Huyến đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành và địa phương xác định, lựa chọn đủ số lượng các Hợp tác xã tham gia Đề án, đảm bảo về các tiêu chí đầu vào nhằm xây dựng các mô hình hợp tác xã phát triển toàn diện trong giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời làm cơ sở triển khai nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo; tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã phát triển sản phẩm Ocop, chứng nhận nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc; hoàn thiện bộ nhận diện Hợp tác xã; duy trì website về kinh tế tập thể và sàn giao dịch điện tử để các Hợp tác xã giới thiệu sản phẩm và trao đổi mua bán.
 
Đồng chí Trần Văn Huyến yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, tầm quan trọng của Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp của Tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên để tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng Nhân dân, Hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia thực hiện Đề án, Nghị quyết.Cần CùCác ý kiến của bạn đọc