Văn hóa xã hội
tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội”.

[ Cập nhật vào ngày (07/10/2022) ] - [ Số lần xem: 1275 ]

Ngày 07/10/2022, sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội”.


1007-PHUC.png
Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội”

Thực hiện “Mô hình tuyên truyền các dịch vụ công và chuyển đổi số thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên không gian mạng để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội” trên trang web Sở. Cuộc thi được diễn ra từ ngày 02/9/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/9/2022. Để tham gia cuộc thi, cá nhân sẽ đăng nhập vào đường link và trả lời hệ thống câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra. Sau 15 ngày, cuộc thi thu hút 983 lượt người tham gia đến từ tất cả các huyện, thị xã, thành phố, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đặc biệt có hơn 20 lượt người tham gia đến từ các tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu,...

Cuộc thi đã tuyên truyền các Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội từ tỉnh đến cơ sở; người dân; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đặc biệt, qua cuộc thi đã góp phần tuyên truyền ý nghĩa, tiện ích và hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hậu Giang, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến, số hoá hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Hậu Giang và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích 05 người dự thi có phương án trả lời đúng 20/20 câu hỏi và có thời gian tham gia sớm nhất do hệ thống ghi nhận.               
Trần Thanh PhúcCác ý kiến của bạn đọc