Ban nội chính


Sáu tháng đầu năm 2015, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được được giữ vững và ổn định; các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 23/4/2015 đến ngày 29/5/2015, Đoàn Kiểm tra do Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng theo Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp. 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1