THÔNG BÁO
Thông báo kết quả điểm thi viết và trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy

[ Cập nhật vào ngày (06/10/2022) ] - [ Số lần xem: 696 ]

Thông báo kết quả điểm thi viết và trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danhTrưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủyVăn Phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc