TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Hơn 700 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

[ Cập nhật vào ngày (26/02/2021) ] - [ Số lần xem: 206 ]

26.2.2021 b.png
Kết cấu hạ tầng các xã nông thôn mới được quan tâm đầu tư

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/12/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ngã Bảy về “Nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới và phường văn minh đô thị”; 05 năm qua, Ngã Bảy đã huy động nguồn vốn đầu tư hơn 705 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã nông thôn mới và nâng cấp chỉnh trang đô thị.

Trong đó, nguồn vốn do ngân sách Trung ương đầu tư gần 19 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,68%; ngân sách địa phương hơn 151 tỷ đồng, chiếm 21,51%; nguồn vốn tín dụng chiếm đa số với tổng số hơn 382 tỷ đồng, chiếm 54,19%; vốn doanh nghiệp và Hợp tác xã gần 27 tỷ đồng, chiếm 3,77%; vốn huy động cộng đồng dân cư 78,593 tỷ đồng, chiếm 11,13%; vốn xã hội hóa 47,451 tỷ đồng, chiếm 6,72%.

Qua đó, đã đầu tư mới và nâng cấp sửa chữa 40 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài trên 75 km; nâng cấp sửa chữa 25 cây cầu với chiều dài gần 800 mét; lắp đặt 189 biển báo giao thông tại các điểm đầu trục liên ấp và đầu đường các trục ấp. Nạo vét 19 tuyến kênh nội đồng với chiều dài gần 30 km; nâng cấp, sửa chữa 19 cống, đập với chiều dài hơn 300 mét và lắp 436 nắp cống để đảm bảo trữ nước ngọt phục vụ tưới tiêu và ngăn mặn xâm nhập, từ đó hệ thống thủy lợi trên địa bàn các xã đều đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, đảm bảo các điều kiện chủ động phòng chống thiên tai. Về điện, đã đầu tư xây dựng 3,1 km đường dây trung và hạ thế, 03 trạm biến áp với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Về cơ sở vật chất văn hóa đã đầu tư xây dựng mới 05 Nhà văn hóa ấp với tổng kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng.

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ, tất cả các xã của thành phố Ngã Bảy đều đạt và giữ vững tiêu chí 19 tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và 16 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt ấp Ba Ngàn A xã Đại Thành cơ bản đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu và 04/04 tiêu chí vườn mẫu. 04/04 phường đều được công nhận phường văn minh đô thị.
Phước ThànhCác ý kiến của bạn đọc