Tin tức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Bế giảng 02 lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

[ Cập nhật vào ngày (27/10/2021) ] - [ Số lần xem: 118 ]

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, từ ngày 20 đến ngày 27/10/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mở 02 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II, III, với 73 đảng viên dự bị theo học, đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đến dự lễ bế giảng có đồng chí Trương Quốc Hải - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối và 35 đồng chí đại diện 73 học viên tham gia 02 lớp học đến từ các chi bộ, đảng cơ sở bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

27.10.21.DUK.jpg
Đồng chí Trương Quốc Hải (thứ 1 từ trái sang)- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên

Sau 07 ngày học tập (từ ngày 20 đến ngày 27/10/2021) trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm: chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, trong đó xếp loại Giỏi 37 học viên, chiếm 51%; đạt khá 36 học viên, chiếm 49%.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Quốc Hải - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng kết quả đạt được và biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên và sự trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí báo cáo viên. Đồng chí mong rằng: Sau lớp học này, các học viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã được tiếp thu để áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, công ty, đơn vị; chủ động tự học, trau dồi kiến thức nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân để tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động tại cơ quan, công ty, đơn vị công tác; nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp văn minh.Lê ChuẩnCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1

 


Ảnh liên kết

Chương trình


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 69
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 69