Tin tức Thị xã Long Mỹ

Sáng ngày 8/7/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Long Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Thị ủy; UBND thị xã; lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường.Chiều ngày 26/5, Thị ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Võ Văn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Long Mỹ dự và chủ trì hội nghị.


Sáng ngày 17/5, tại Phường Thuận An, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Thị Đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tổ chức ra mắt câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19, hỗ trợ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Nhằm tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 15/10/2009 Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành bản hướng dẫn số 35-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, ngày 11/5, Thị ủy Long Mỹ đã tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường trên địa bàn thị xã.


Chiều ngày 28/4, thị xã Long Mỹ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021. Đến dự có Ban Thường vụ Thị uỷ, Thường trực HĐND, UBND thị xã, các đồng chí nguyên là cán bộ hưu trí qua các nhiệm kỳ và Bí thư Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thị xã.
Sáng ngày 19/4, Tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử thị xã họp báo cáo kết quả tuyên truyền trên địa bàn thị xã. Đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch ủy ban bầu cử thị xã chủ trì cuộc họp cùng với các đồng chí thành viên Tiểu ban thông tin tuyên truyền thị xã.


Sáng ngày 14/4, Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đào Văn Liêm, Trưởng phòng Thông tin – Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang;