Tin tức Thị xã Long Mỹ
Thị xã Long Mỹ tuyên truyền biển, đảo năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (25/10/2021) ] - [ Số lần xem: 155 ]

Sáng ngày 21/10, Ban Tuyên giáo Thị ủy Long Mỹ phối hợp với Trung tâm chính trị thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2021.biển, đảo.png
Quang cảnh Hội nghị 

Dự hội nghị có đồng chí Đào Văn Liêm, Trưởng phòng Thông tin – Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Kim Huyền, UVBTV Thị ủy, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã, cùng với sự có mặt của 125 đồng chí là bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đào Văn Liêm, Trưởng phòng Thông tin – Tuyên truyền, thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; một số nội dung chính về tình hình biển, đảo thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên Biển Đông…

Thông qua Hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên tại địa phương về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng cung cấp một số nội dung quan trọng về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay, qua đó góp phần giúp cán bộ, đảng viên chủ động đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo để hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm phương hại đến an ninh, chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Diễm ThúyCác ý kiến của bạn đọc