Học tập và làm theo Bác

Hơn 10 gắn bó với nghề, bằng sự phấn đấu, nỗ lực, vượt khó, không mệt mỏi, thầy Trần Văn Cần, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hòa An, huyện Phụng Hiệp đạt nhiều thành tích: danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện; cán bộ quản lý giỏi cấp huyện và nhiều danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp huyện. Thầy Trần Văn Cần, là một tấm gương sáng trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện chương trình công tác Hội hàng năm. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Ngã Bảy đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, trong đó 100% các Chi hội ở cơ sở đều xây dựng và thực hiện mô hình mang lại nhiều kết quả tích cực.


Qua hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:, việc học tập và làm theo Bác ở Trường Mầm non Anh Đào (thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A) đã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong các hoạt động của nhà trường, đồng thời gắn với việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn huyện.


Thời gian qua, việc thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Ngã Bảy luôn được Thành ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt luôn được phát huy và tạo được sự lan tỏa tích cực trong Nhân dân, góp phần quan trọng vào kết quả “Đảng bộ không còn đảng viên thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn”.


Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung chuyên đề hàng năm, Đảng bộ thị xã Long Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai học tập quán triệt đến các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả.


Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến ngày càng phức tạp, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần giãn cách xã hội nhưng không xa cách tình người, Đảng ủy xã Tân Hòa đã phát động mô hình học tập và làm theo Bác “Hỗ trợ người yếu thế”. Mô hình đã lan tỏa về tinh thần yêu thương con người, san sẻ, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn, dưới tác động của đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã.


 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1